Agenda

PXL Breekt Uit

25/04/2019

“Be a global citizen. Act with passion and compassion. Help us make this world safer and more sustainable today and for the generations that will follow us. That is our moral responsibility.”

- Ban-Ki Moon, voormalig secretaris-generaal Verenigde Naties

PXL Breekt Uit nr. 5 - donderdag 25 april 2019

Op donderdag 25 april 2019 zal het de vijfde keer zijn dat Hogeschool PXL de deuren sluit voor het project PXL Breekt Uit. Tijdens PXL Breekt Uit blijven de campussen van de hogeschool gesloten, het onderwijs krijgt die dag een ander kleedje.

Waar het in de eerste editie in 2014 vooral ging om authentiek onderwijs (leren in organisatiecontexten) en digitaal onderwijs (leren van thuis uit), is het accent de laatste jaren veranderd. Sinds 2016 werken we immers steeds rond een centraal thema. In ‘Het Grijze Goud’ (2016) creëerden we meer bewustwording over het vaak ondergewaardeerde potentieel van de oudere in de samenleving. In 2017 deden een twintigtal secundaire scholen mee de deuren dicht om samen te werken rond het thema ‘Mijn carrière’.

De kracht van PXL Breekt Uit schuilt in de collectiviteit. Door de activiteiten te concentreren op één of twee dagen creëer je betrokkenheid van een grote groep van leerlingen, studenten, leraren, lectoren, onderzoekers, professionals, etc.

Centraal thema: de SDG's

Met de klimaatmarsen in Brussel en het actuele maatschappelijke discours over klimaat, zetten we voor editie 5 het thema ‘Sustainable Development Goals’ centraal. Kortweg: de SDG’s.

De SDG’s zijn een verzameling van 17 doelstellingen die opgesteld werden door de Verenigde Naties in 2016. De doelstellingen zouden we wereldwijd tegen 2030 moeten bereiken. De 17 doelstellingen plaatsen het thema ‘duurzaamheid’ in een breed kader. De ‘wedding cake’ is volgens de duurzaamheidsexperten van Hogeschool PXL de beste voorstelling van de SDG’s, omdat de onderlinge relatie van de doelstellingen zo het best tot uiting komt.

The ‘Wedding Cake-model’ (Rockström, 2018)

 

De vijfde editie van PXL Breekt Uit heeft als doel om het algemene, maatschappelijke bewustzijn rond de SDG’s te verhogen. Het biedt handvatten aan studenten, leerlingen, leraren, bedrijven, scholen, organisaties, professionals en burgers om een actieve rol op te nemen in het duurzaamheidsvraagstuk.

Call to action

We roepen alle PXL-studenten op om samen met het opleidingshoofd en de lectoren in dialoog te gaan en gezamenlijk acties uit te werken voor 25 april 2019.

We roepen alle PXL-collega’s op om samen met hun studenten, opleidingshoofd, departementshoofd of diensthoofd in dialoog te gaan en gezamenlijk acties uit te werken voor 25 april 2019.

We roepen alle bedrijven en organisaties op om acties uit te werken voor 25 april 2019. Breek mee uit of zet uw deuren open voor studenten en leerlingen. Dat laatste is zeker interessant indien uw bedrijf of organisatie actief maatregelen treft rond duurzaamheid.

Ideeën of vragen kunnen ook hier gedeponeerd worden:

Algemeen contactadres: pxlbreektuit@pxl.be

Draag uw steentje bij en maak de provincie Limburg mee tot het epicentrum rond duurzaamheid op 25 april 2019

Terugblik

PXL Breekt Uit 2017

PXL Breekt Uit 2016

PXL Breekt Uit 2015