Agenda

Onderwijslunch 'Onderwijsinnovatiepilot: groeien in de rol van lector-onderzoeker'

22/01/2019
Vergaderzaal gebouw A (Campus Elfde Linie)

Op dinsdag 22 januari 2019 van 12.30 tot 13.30 uur vindt de onderwijslunch 'Onderwijsinnovatiepilot: groeien in de rol van lector-onderzoeker' plaats in de grote vergaderzaal van gebouw A (Campus Elfde Linie).

We plaatsen onderzoek in een holistische aanpak van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, waarbij sterk wordt ingezet op het professioneel leren van lerarenopleiders met in het bijzonder de rol van onderzoekende professional binnen het team.

Het project legde een focus op de lerarenopleider die zijn praktijk vanuit een onderzoekende houding vormgeeft met een gedeelde focus op het leren van leerlingen, aspirant-leraren en lerarenopleiders. Dit impliceert congruent opleiden en intensief samenwerken van lerarenopleiders, aspirant-leraren en ruime werkveld en een continue professionele ondersteuning.

Binnen onderzoekende teams startten we met co-creatie van een gedeelde visie van onderzoek in de lerarenopleiding, brachten we hierrond professionaliseringsnoden in kaart en gingen we op zoek naar groeikansen.

De spanningsvelden tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk van lerarenopleiders enerzijds en de rol als onderzoekende professional wijzen op de noodzaak van een verdere reflectie ten aanzien van de gewenste, verruimde professionaliteit van de lerarenopleider enerzijds en anderzijds de mogelijkheid van het ontwikkelen en vormgeven van deze rollen, in zijn dagelijkse praktijk als lerarenopleider.

 

Placklé, I., Reekmans, K. en Hustinx W. (2018). Hoe waarborg je onderzoek in de lerarenopleiding? In: Kennisbasis voor Lerarenopleiders. Hoofdstuk 10. VELON.

http://www.lerarenopleider.nl/velon/wp-content/uploads/2018/03/Deel3_H10_PlacklReekmansHustinx.pdf

 

Dit project wordt voorgesteld door Ingeborg Placklé.

 

De plaatsen voor deze sessie zijn beperkt! Schrijf je snel in via deze link.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ingeborg Placklé op het mailadres ingeborg.plackle@pxl.be.