Agenda

Ontmoetingsmoment onderzoek

24/06/2019
PXL-Research - Student Hub (gebouw A, Campus Elfde Linie)

One hour food for thought in het laatste ontmoetingsmoment van PXL-Research van dit academiejaar!

In dit boeiende uurtje toont expertisecentrum PXL Log-IC hoe we het groeiende tekort aan hoogopgeleide logistieke medewerkers willen aanpakken en wijdt Michiel Massart van de expertisecel PXL Social Work-Research je in over hoe efficiënte hulpverlening bij schulden tot de beste resultaten leidt.

Tijdens het eerste deel van dit ontmoetingsmoment stelt Bart Carlens en zijn team van het expertisecentrum PXL Log-IC het Interreg-project 'Logistiek Leren Zonder Grenzen' voor. Dit project heeft als doel om een innovatief grensoverschrijdend opleidingsprogramma te ontwikkelen waarin 'online onderwijs' wordt gecombineerd met praktijkgerichte modules. Zowel studenten, werkenden, zij-instromers als leerkrachten secundair onderwijs kunnen deelnemen aan virtual classrooms, webinars, college tours, student challenges en bedrijfsstages. In samenwerking tussen Hogeschool PXL en de Fontys Hogeschool (Venlo), POM, VOKA, ELC, KennisDC Logistiek en kmo's uit de logistieke sector willen we het hoofd bieden aan het groeiende tekort aan hoogopgeleide logistieke medewerkers in de grensregio. Na afloop van dit driejarige project worden de ontwikkelde opleidingsmodules duurzaam geïntegreerd in de reguliere onderwijsprogramma's van beide hogescholen.

In het tweede halfuur stelt Michiel Massart van de expertisecel PXL Social Work-Research zijn onderzoek rond budget- en schuldhulpverlening voor. Hij monitort en onderzoekt de effectiviteit van bestaande budget- en schuldhulpverleningstrajecten en onderzoekt tevens de rol van intermediairen in het traject. Hij werkt nauw samen met het Vlaams Centrum Schuldenlast en andere actoren uit het werkveld. Hij brengt o.a. in kaart of en hoe een methodiekbundel, ontwikkeld voor BIZ Limburg in samenwerking met CAW's en OCMW's, gebruikt wordt door OCMW's in Limburg en hoe zowel hulpverleners als cliënten deze nieuwe methodiek evalueren.
Knap voorbeeld van praktijkgericht onderzoek met maatschappelijke impact!

Benieuwd? Inschrijven is gratis, maar wel verplicht vóór 17 juni a.s. via deze link.

We voorzien broodjes voor de deelnemers.