Proclamatie Communicatiemanagement juni 2014

Proficiat aan de nieuwe afgestudeerden Communictiemanagement!