In de kijker

Ann Bessemans (PXL-MAD) uitgenodigd door Koning Filip

19/10/2017

Ann Bessemans is onderzoekster en docente typografie aan School of Arts PXL-MAD. Ann wordt door tal van organisaties, universiteiten en kunsthogescholen wereldwijd uitgenodigd voor lezingen, workshops en samenwerkingsprojecten omtrent haar typografisch onderzoek rond leesbaarheid.

Vorig jaar werd Ann lid van de Jonge Academie - een autonoom werkende vereniging van toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op de maatschappij, wetenschap, kunst en beleid.

Op basis van haar verdiensten wordt Ann op donderdag 19 oktober 2017 uitgenodigd door hunne majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde voor een paleisconcert en receptie. Op die manier wil het koningshuis hulde brengen aan jonge talenten.