In de kijker

Anneleen Swillen onderzoekt en herdenkt hedendaagse presentaties

23/03/2016

Anneleen Swillen (PXL-MAD) onderzoekt de potentiële expressieve rollen van presentatie in het artistieke proces. In het kader van haar doctoraatsonderzoek in de kunsten (UHasselt en PXL-MAD, 2015-2019) organiseerde zij twee focusgroepen in Kasteel Domein Bokrijk.

Tijdens deze groepsgesprekken gingen experts uit diverse artistieke disciplines (hedendaagse sieraden, beeldende kunst, design, architectuur en scenografie) in dialoog omtrent het onderwerp van presentatie. Thema's zoals de rollen van presentatie in de artistieke praktijk en het ontwerpproces, de verhouding tussen creatie en presentatie, diverse media en platformen voor presentaties werden uitvoerig besproken. Doel van deze focusgroepen was het verkrijgen van een zo ruim mogelijke kijk op hedendaagse presentatie om zodoende het begrip presentatie te herdenken en te (her)definiëren. Beide gesprekken startten vanuit ieders persoonlijke visie en ervaringen omtrent presentatie, van waaruit de diverse interesses en standpunten geschetst werden.

Deelnemers aan het gesprek op woensdag 23 maart 2016 waren Liesbeth den Besten, Ruudt Peters, Gésine Hackenberg, Karin De Buysere, Jeroen Martens, Romy Cockx en An-Katrien Dullers.
De tweede focusgroep vond plaats op donderdag 31 maart 2016 en bestond uit Jan Boelen, dr. Remco Roes, Margriet Vollenberg, Ilse Roosens, Jo Klaps en Marc Cnops. Prof. dr. Bert Willems, dr. Karen Wuytens en Anneleen Swillen begeleidden het gesprek.

De bevindingen van deze gesprekken worden verwerkt in een artikel dat binnenkort gepubliceerd wordt.