In de kijker

De toekomst is contactrijk

1/07/2020

Het nieuwe academiejaar wordt contactrijk: gedaan met het contactluwe onderwijs!

Na de lockdown begon op 18 mei een periode van contactluw onderwijs. Sommige departementen gingen online verder, andere hebben een aantal practica, labo's, ateliers en andere praktijkopleidingsonderdelen 'on campus' georganiseerd.

Akkoord, ik ben het met je eens, we hebben een overkill gehad aan online onderwijs. Heel veel studenten snakken naar meer contactonderwijs. Ook ik mis mijn collega’s, studenten en netwerk.

Hoewel een volledige terugkeer naar ‘on campus onderwijs’ zoals we dat kenden vóór de coronacrisis nog niet mogelijk zal zijn, zetten we bij de start van het academiejaar veel en veel meer in op contactonderwijs.

Als hogeschool met het netwerk hechten we ontzettend veel belang aan de sociale contacten met je medestudenten, lectoren en studiebegeleiders, aan dialoog en ontmoeting. Dat is belangrijk voor je studie, je groei als junior-collega, ‘je-goed-voelen’ en voor je studentenleven.

Ondanks de overkill van al dat online onderwijs leren onze bevragingen van onze studenten dat, als er deels online gewerkt wordt, er ook heel veel voordelen zijn aan ‘online’ leren. Tijdsbesparing, anytime, anywhere, op mijn tempo, sommigen konden zich beter concentreren … Ik geloof daarom dat een goede combinatie van onderwijs op de campus in combinatie met online onderwijs en leren op het werkveld (projecten, stage, werkplekleren, e.a.) ervoor zorgt dat we het beste hoger onderwijs kunnen aanbieden dat op maat is van onze collega’s en studenten. 

En wat internationale mobiliteit betreft: uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus e.d. zullen vanaf het eerste semester van volgend academiejaar opnieuw kunnen doorgaan.  

Daarnaast is onze hogeschool een huis met vele kamers. Wij tellen negen departementen met heel wat opleidingen en disciplines. Binnen dit algemene kader zal elk departement op maat van haar opleidingen en in nauw overleg met de studentencommissies de verder aanpak uitwerken. Elke opleiding is immers verschillend, de concrete uitwerking kan dus per opleiding verschillen.

 

Op kot of niet?

We horen dat veel laatstejaarsleerlingen twijfelen om op kot te gaan. Dat is begrijpelijk na deze lockdownperiode, maar die twijfel is niet terecht. Als je zin hebt om op kot te gaan, doe het! We gaan immers uit van een contactrijke campus, waarbij er meer dan voldoende activiteit op onze campussen zal zijn om de huur van een studentenkamer de moeite waard te maken. Zat je reeds op kot of plande je het te gaan doen, dan is geen reden om dit onvervangbare en onvergetelijke stuk ‘studentenleven’ te missen.

Ook de PXL-catering is volop aan het brainstormen over hoe we jullie volgend academiejaar volop kunnen laten genieten van al het lekkers. En dit misschien wel in combinatie met nog meer mogelijkheden om via online bestellingen lekkere en gezonde maaltijden naar huis of naar het kot mee te nemen.