In de kijker

FRAME bundelt 5 jaar onderzoek in lijvig boek

3/10/2018

Onderzoeksgroep FRAME van School of Arts PXL-MAD en UHasselt bevraagt proefondervindelijk wat onderzoek in de kunst kan zijn. Het zopas verschenen boek '2012-2017 Framed' spreidt de resultaten hiervan in hun diversiteit tentoon.

Deze bundeling kwam tot stand onder redactie van Remco Roes en Els Willems, die tevens voor de prachtige vormgeving instond en biedt een overzicht van doctoraatsverdedigingen, tentoonstellingen, publicaties en lezingen die door deze kunstenaars, al dan niet in samenwerking, de afgelopen vijf jaar werden gerealiseerd.

Uit dit boek spreekt een streven dat de leden van deze groep onderling delen: onderzoek verrichten dat recht doet aan de geplogenheden van de artistieke praktijk, in al zijn onvermijdelijke kwetsbaarheid, grilligheid en onvoorspelbaarheid. Net in deze poging zich van de overige menswetenschappen te onderscheiden, blijkt eens te meer dat ze deze meermaals verenigen en onverwacht verbinden.

Lees hier meer.