In de kijker

Florian De Bont (oud-student PXL-Tech) schrijft over straatbomen

22/04/2015

Oud-student Groenmanagement Florian De Bont heeft een boek geschreven over straatbomen.

Groen is van levensbelang voor de leefbaarheid van steden en gemeenten. Straatbomen vormen hiervan de ruggengraat. Straatbomen krijgen het echter vaak hard te verduren door het ontbreken van een langetermijnvisie, te weinig groeiruimte onder de grond, de gedeeltelijke of volledige heraanleg van de straten, ...

De publicatie 'Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen' biedt een antwoord op deze bedreigingen.
Dankzij de beslisboom kan iedere gemeente een duurzaam straatbomenbestand uitbouwen dat gedurende vele jaren optimaal kan evolueren. De beslisboom geeft antwoorden op volgende vragen:

  • Waar kunnen we straatbomen op een duurzame wijze inplannen?
  • Kunnen we groeiplaatsen creëren waarin straatbomen vrij kunnen groeien gedurende hun volledige levensverwachting?
  • Hoe vermijden we dat straatbomen zullen moeten wijken bij het onderhoud of de heraanleg van straten?

Florian werkte de 'beslisboom' uit tijdens zijn stage bij de stad Leuven.

Je kan het boek bestellen via de website van uitgeverij Politeia.