In de kijker

Gastcollege Child Focus

24/02/2020

In het kader van het opleidingsonderdeel strafrecht en strafprocesrecht werd er op maandag 24 februari 2020  een boeiend gastcollege georganiseerd. Op uitnodiging van lector Nadja Eerdekens kwam mevrouw Charlotte Verhofstadt, beleidsadviseur en analist bij Child Focus, de organisatie en werking van Child Focus toelichten voor alle tweedejaarsstudenten van de afstudeerrichting Rechtspraktijk.

Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden met politie, justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Justitie en met verschillende hulpverleningsorganisaties.