In de kijker

Hogeschool PXL reikt voor het eerst de PXL-Research X-Factor Award uit

20/11/2015

Op vrijdag 20 november 2015, tijdens de jaarlijkse Research-dag, werd voor het eerst de PXL-Research X-Factor Award uitgereikt. Zowel het publiek als de jury kon een prijs uitreiken aan het project dat het best beantwoordt aan de vier pijlers van de X-Factor: (em)passie, ondernemingszin en innovativiteit, (internationale) samenwerking en (multi)disciplinariteit.

De prijs van de jury werd uitgereikt aan Henri De Krem voor het project 'Aanwending van hoogwaardig betonpuingranulaat in beton voor oppervlaktestructuren in de wegenbouw', een project met een zeer grote waarde voor het werkveld waarbij de passie en de ondernemingszin van de onderzoekers geleid heeft tot een vervolgonderzoek met TETRA-middelen.

De prijs van het publiek ging naar Els Knippenberg en Lode Van Hout voor het project 'Een open intelligent revalidatie framework voor cliëntgerichte therapie m.b.v. Microsoft Kinect', een mooi voorbeeld van de inzet van technologie voor zorginnovatie waarbij de noden van de revalidatie vertaald worden in bruikbare technologieën.

 

Henri De Krem

Els Knippenberg en Lode Van Hout