In de kijker

Informatie coronavirus

25/03/2020

woensdag 25 maart 12:00

Onderwijs voor en na 18 mei

Sinds donderdag 12 maart zijn onze deuren gesloten en zetten we maximaal en succesvol in op online onderwijs. Dinsdag 24 maart werd in overleg met alle andere hogescholen beslist om tot 18 mei verder in te zetten op online onderwijs .

Na 18 mei zullen we dan zo contactluw mogelijk terug opstarten. Dit uiteraard onder voorbehoud en rekening houdend met eventuele andere beslissingen vanwege de overheid.

Dit betekent concreet dat onderwijsactiviteiten waar minimaal contactonderwijs voor nodig is, zoals stages, werkplekleren en practica, terug kunnen doorgaan mits de nodige maatregelen van veiligheid en social distancing.

Doel Hogeschool PXL = het jaar afronden zonder studieduurverlenging

Vertrekkend vanuit dit scenario gaan we nu binnen jullie opleidingen verder werken aan de concretisering van deze beslissing over ‘online’ tot 18 mei en ‘contactluw’ na 18 mei.

Ons doel is dat jullie zonder studieduurverlenging het jaar kunnen afronden zoals voorzien, en dat we maximaal proberen de vakantieperiode te vrijwaren.

We bekijken samen met de opleidingen wat kan en mogelijk is voor en na 18 mei. We volgen hierbij ook kort op wat de overheid ondertussen beslist en welke scenario’s zij zal voorzien in het zogenaamde ‘overmachtdecreet’ dat voor onderwijs in de maak is.

Welke maatregelen zijn zoal mogelijk?

 • schuiven in de planning van jullie onderwijsactiviteiten zoals het naar voor halen van theoretische lessen en eventueel ook examens waar dit mogelijk is , om in de periode na 18 mei maximaal ruimte te laten voor het inhalen van stages, werkplekleren en practica
 • in samenspraak met het werkveld vervangopdrachten voorzien zodat de competenties binnen stages en werkplekleren op een alternatieve manier kunnen worden bereikt en dat er een eindevaluatie kan plaatsvinden,
 • een alternatieve invulling geven van practica rekening houdend met de te behalen competenties,
 • online examens organiseren,
 • alternatieve evaluatievormen organiseren.

Uiteraard zijn er in overleg nog vele andere creatieve maatregelen mogelijk!

We concretiseren momenteel samen met de opleidingen dit alles en communiceren per opleiding en waar nodig case per case.

 

woensdag 25 maart 09:00 

Alle 13 Vlaamse hogescholen voorzien mogelijkheid tot contactluw onderwijs vanaf 18 mei. 

Het zijn onvoorspelbare tijden, maar het ministerieel besluit van 18 maart is duidelijk. Het beschouwt de hogescholen en universiteiten als “noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking”. Dit besluit stelt echter ook expliciet dat zij enkel via afstandsonderwijs werken. Dit besluit is van kracht tot en met 5 april, maar deze maatregelen worden wellicht verlengd. Virologen schatten een periode van 8 weken van de corona-epidemie. 

De universiteiten beslisten om de restvan de colleges enkel nog digitaal te geven. De 13 Vlaamse hogescholen onderscheiden zich van de universiteiten door hun sterke verbondenheid met de praktijk en het werkveld. Contactluw onderwijs zal een belangrijke uitdaging worden om het academiejaar zo haalbaar mogelijk voor de student te kunnen afronden.  

Na afstemming binnen VLHORA – Vlaamse Hogescholenraad, besloten alle Vlaamse hogescholen om maximaal te blijven inzetten op afstandsonderwijs. Omdat echter voor een aantal werkvormen zoals practica, werkplekleren en stages, maar ook voor een aantal opleidingen zoals kunstopleidingen, zorgopleidingen, lerarenopleidingen … er digitaal geen volledige oplossing kan geboden worden, organiseren de Vlaamse hogescholen zich om vanaf 18 mei terug over te stappen naar contactluw onderwijs, maar enkel voor hoogst noodzakelijke opleidingsactiviteiten.
En dit onder zeer strikte voorwaarden inzake social distancing en onder absoluut voorbehoud van andersluidende instructies vanwege de overheid. 

Raad van bestuur VLHORA 

Hogeschool PXL informeert haar studenten en collega's via interne communicatie per departement over deze nieuwe maatregelen.  

 

maadag 23 maart 12:54

Vorige vrijdag maakten de vijf Vlaamse universiteiten bekend dat ze tot het einde van het academiejaar uitsluitend digitaal onderwijs zullen geven. PXL volgt vooralsnog deze beslissing niet. Onze hogeschool houdt zich voorlopig aan haar besluit: onze hogeschool sluit de deuren tot na de paasvakantie en gaat ondertussen online door.  We houden graag de mogelijkheid open om later dit academiejaar de onderwijs-, stage- en werkplekactiviteiten nog in te plannen waar mogelijk. 
Indien deze situatie nog langer zal duren (inclusief paasvakantie) verwachten we van de overheid een 'reparatiedecreet' waarbij ze ons toelaat om bijzondere oplossingen (vervangopdrachten, inhaalstages e.a.) te bedenken voor deze bijzonder situatie.
We kijken momenteel case per case naar een alternatief, we proberen hier creatief te zijn en andere manieren te zoeken waarop je je competenties kan aantonen. Deze bijzondere situatie vraagt bijzondere oplossingen en deze oplossingen moeten er voor kunnen zorgen dat dit geen verloren jaar wordt en dat onze studenten kunnen afstuderen als ze aantonen over de vereiste competenties te beschikken. 
Ons streven blijft dat Corona het afstuderen en behalen van de competenties niet in de weg mag staan. Afgelasten van vakantie is nu niet aan de orde. We volgen de situatie goed op. Zorg voor jezelf en je naasten! 

zaterdag 21 maart 2020 17:23

Gisteren maakten de vijf Vlaamse universiteiten bekend dat ze tot het einde van het academiejaar uitsluitend digitaal onderwijs zullen geven. PXL volgt vooralsnog deze beslissing niet. Onze hogeschool houdt zich voorlopig aan haar besluit: onze hogeschool sluit de deuren tot na de paasvakantie en gaat ondertussen online door. We houden graag de mogelijkheid open om later dit academiejaar de onderwijs-, stage- en werkplekactiviteiten nog in te plannen waar mogelijk. We volgen de situatie op de voet. Of we al dan niet onze maatregel verlengen? Hierbij zullen we rekening houden met de maatregelen die de overheid zal implementeren na 5 april. We houden jullie tijdig op de hoogte!  Zorg voor jezelf en je naasten!

woensdag 18 maart 2020 16:00

   

 dinsdag 17 maart 2020 23:21 

Na de heel recente mededeling van de federale regering na advies van de Nationale Veiligheidsraad, zijn we genoodzaakt de hogeschool helemaal te sluiten. Dit doen we vanaf woensdag 18 maart en tot nader order tot na de paasvakantie. Concreet betekent dit dat de laptopdienst, de Standaard Student Shop, het V-Lab en de bibliotheken enkel nog via mail bereikbaar zijn.

Jullie kregen eerder de nodige praktische info i.v.m. de lessen, stages, enz. Houd deze communicatie goed in de gaten. De lessen (ook in avondonderwijs) gaan online door volgens het eerder bekendgemaakte lesrooster tenzij je opleiding anders besliste. De communicatie hierover kan je in Blackboard vinden, evenals je opdrachten. De uitzendingen van de lessen gebeuren eveneens via Blackboard. Een kwartier voor de start van je les, meld je je aan op Blackboard waar je de nodige instructies kan volgen. Je lectoren blijven te allen tijde bereikbaar via Blackboard. Zorg voor jezelf en je naasten!

vrijdag 13 maart 2020 15:45

Zoals je ongetwijfeld weet, stelden de federale regering en regionale minister-presidenten gisteren op een persconferentie de nieuwe maatregelen voor die beslist zijn op de Nationale Veiligheidsraad. Eén van de belangrijkste maatregelen betreft het onderwijs: alle lessen in scholen worden vanaf maandag 16 maart opgeschort tot 3 april.  Voor alle duidelijkheid: deze beslissing verandert niets aan de afspraken die de hogeschool eerder met studenten, lectoren en docenten maakte voor de komende weken. Jullie lessen gaan dus door, maar waar mogelijk online i.p.v. on-campus.  Gezien de eigenheid van elk departement en elke opleiding, ontvangen jullie verdere praktische informatie van je opleiding en departement. Volg dus aandachtig de communicatie die je vanuit je opleiding en departement ontvangt. Zorg voor jezelf en je naasten!

donderdag 12 maart 2020 22:06 

Wat kan je doen ter preventie tegen het coronavirus? 

Preventie is de beste remedie. Je kan voor jouw werkplekken enkele eenvoudige, goedkope voorzorgsmaatregelen nemen ter preventie van virussen zoals het coronavirus en de seizoensgriep. Zo draag jij je steentje bij aan een gezonde schoolomgeving en houden we behalve corona ook onze eigen winterverkoudheden buiten. 

Hoe was ik mijn handen?

Bekijk hier een illustratiefilmpje. 

Welke zijn de symptomen?

Symptomen zijn koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden. Zeker als je een hoogrisicogebied bezocht hebt, moet je extra alert zijn. Heb je soortgelijke klachten, neem contact op met je huisarts om een correcte inschatting te maken. Om te weten welke de hoogrisicogebieden zijn, raadpleeg je best deze website.

Waar melden als je corona of symptomen hebt? Bij wie kan je terecht met je vragen?

Bij een effectieve vaststelling van het coronavirus contacteer je onze preventieadviseur Andy Trescinski via andy.trescinski@pxl.be, 011 77 58 23 of 0492 97 60 52. Je kan ook bij hem terecht met je vragen over de stappen die de hogeschool onderneemt.
Veelgestelde vragen over het Coronavirus en de antwoorden vind je hier.

Wat met reizen en uitstappen?

In navolging van het algemeen reisadvies en in afstemming met de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen worden China, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië (Aostavallei, Piëmonte, Ligurië, Lombardije, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia en Trentino-Alto Adige / Südtirol), Spanje (Baskenland en de regio Madrid) als risicogebieden beschouwd.

 

Advies reizen risicogebieden

 • Stages, studiereizen en dienstreizen naar risicogebieden zijn voorlopig niet toegelaten, tot nadere berichtgeving.
 • Studenten of medewerkers die momenteel nog in risicogebied verblijven in het kader van hun studies of dienstreis, kunnen vrijwillig terugkeren. Als ze beslissen om ter plaatse te blijven, is het belangrijk om de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen.
 • Reizen (dienstreizen, studiereizen, stages en andere) die voor dit academiejaar gepland zijn naar bovenvermelde gebieden, moeten gemeld worden aan de Dienst Internationalisering, zodat de hogeschool gepast advies kan geven, rekening houdend met de veranderende situatie.

Algemene maatregelen & advies

 • Aan de opleidingen die studiereizen gepland hebben, wordt gevraagd de Dienst Internationalisering hiervan op de hoogte te stellen zodat verder advies op maat kan gegeven worden.
 • Studenten en personeelsleden die terugkomen uit risicogebied of in contact zijn gekomen met mensen die in de voorbije weken in het risicogebied zijn geweest, wordt gevraagd een arts te contacteren indien ze ziekteverschijnselen vertonen (hoest, koorts en/of ademhalingsmoeilijkheden). (Indien ze geen symptomen vertonen, is dit niet noodzakelijk.)
 • Ben je na verblijf in een risicogebied terug aan het werk of volg je de lessen en vertoon je symptomen, dan vragen we je om naar huis te gaan en een arts te raadplegen. 

Gevolgen van Corona op je buitenlandse stage of studie-uitwisseling

Met de verdere verspreiding van het Coronavirus, en ook de algemene sluiting van PXL heb je misschien vragen over jouw stage- of studieperiode in het buitenland. In principe gaan stages en studieperiodes door, en bevelen we aan om de richtlijnen van de gastinstelling of stageplaats hieromtrent op te volgen.

Is het nodig om je stage of studieperiode vervroegd af te breken, of heb je vragen hieromtrent, contacteer dan zeker de departementaal coördinator internationalisering.

Er zijn twee aspecten belangrijk bij een eventuele terugkeer: de gevolgen voor je opleiding/diploma en de financiële gevolgen (je Erasmus beurs/beurs Vlaamse Overheid/VLIR-UOS beurs + mogelijke extra kosten). 

 • Voor de gevolgen voor je stage of studieperiode onderzoekt de opleiding de implicaties en mogelijke oplossingen
 • Voor de gevolgen voor je Erasmus beurs/beurs Vlaamse Overheid/VLIR-UOS beurs gelden onderstaande richtlijnen 

Houd er rekening mee dat deze richtlijnen onderhevig wijzigingen, gezien de snel-wijzigende situatie, en de wijzigende instructies van de beursverstrekkers (Erasmus of andere). 

Mobiliteit met een Erasmus beurs

Voor studenten die terugkeren n.a.v. Corona is ‘Force majeur’ van toepassing

 • voor landen/regio’s waar negatief reisadvies van toepassing is
 • in situaties waarin de stage stopgezet wordt door de stageorganisatie of lessen worden opgeschort door de gastinstelling

Indien force majeur van toepassing is, dan

 • kan de Erasmusbeurs uitbetaald worden voor de periode van start tot stopzetting, ook al is de minimumduur niet bereikt.
 • kan er een aanvraag ingediend worden voor vergoeding van extra kosten (bv. vlucht, betaalde huur voor volledige periode,.. ). De student dient deze extra kosten te documenteren in Mobility Online (èextra documents) en aan te tonen dat ze niet gedekt worden door de verzekering. In overleg met de departementaal coördinator wordt er gekeken welke extra kosten bij EPOS kunnen aangevraagd worden voor terugbetaling.   

Om aanspraak te maken op ‘Force majeur’ moeten volgende documenten geüpload worden in Mobility Online (è extra documents)

 • screenshot van negatief reisadvies
 • een verklaring van de opschorting stage/lessen door de stageorganisatie/gastinstelling

Force majeur is niet van toepassing wanneer de student de mobiliteit wenst stop te zetten op eigen initiatief o.w.v. de verspreiding van Covid-19. Indien bij deze vervroegde terugkeer de minimumduur gerespecteerd werd, dan behouden deze studenten wel het recht op hun Erasmusbeurs voor de duur van de effectieve mobiliteit. De minimumduur voor Erasmus Placement is hierbij 2 maanden, voor Erasmus Study 3 maanden. 

Voor studenten van wie de mobiliteit nog moet starten wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij force majeur. 

Mobiliteit met een generieke of specifieke beurs van de Vlaamse overheid

Voor studenten met een Generieke of Specifieke beurs van de Vlaamse overheid gelden dezelfde algemene richtlijnen. Hierbij kan het vaste reisbedrag sowieso behouden blijven als de student reeds ter plaatse is en vervroegd moet terugkeren. Daarnaast kunnen extra kosten ingediend worden op dezelfde manier als voor de Erasmus beurzen. De dossiers moeten echter niet individueel voorgelegd worden aan VLUHR. 

Mobiliteit met een VLIR-UOS reisbeurs

Hierover hebben we nog geen verdere richtlijnen ontvangen. Er is een grote kans dat dezelfde werkwijze gehanteerd zal worden.

Kristien Bauwens
Institutional Coordinator International Relations

Info COVID-19 (corona)

Op de volgende websites vind je meest up-to-date info over reis- en gezondheidsadvies:

 

Telefoon 

Het centraal onthaal van Hogeschool PXL is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8u. tot 22u. op het nummer +32 11 77 55 55

Het NOODNUMMER van Hogeschool PXL is 24/7 bereikbaar op het nummer +32 11 77 50 00

Andere telefoonnummers van medewerkers kan u online terugvinden op onze website www.pxl.be

 

Hogeschool PXL volgt de situatie op en zal een update van de informatie bezorgen als dit nodig blijkt.

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be