In de kijker

Informatie coronavirus

14/09/2020

Op deze pagina kan je algemene informatie terugvinden van Hogeschool PXL over het coronavirus. Specifieke informatie voor studenten en personeel verspreiden we via mail, Blackboard en ons intranet. Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met onderstaande contactpersonen.  

__________________________

vrijdag 18 augustus 2020 10:16

Hogeschool PXL start terug op

Vanaf maandag 21 september starten we terug met on campus onderwijs. Eindelijk, want we kijken er echt naar uit om er samen met jou een boeiend academiejaar van te maken. We zijn blij dat we weer op een relatief normale manier kunnen bouwen aan jullie toekomst en bijdragen aan jullie welbevinden.

Het hybride onderwijs maakt het mogelijk om ons op een stabiele manier aan te passen aan de golfbewegingen van het virus. Het omvat een combinatie tussen online lessen, on campus lessen, werkplekleren en/of een combinatie van bovenstaande.

Het hybride onderwijs zal mee evolueren met de fase waarin de pandemie zich bevindt. Aan elk pandemieniveau worden concrete veiligheidsmaatregelen voor ‘on campus onderwijsactiviteiten’ gekoppeld.

We houden vinger aan de pols. Momenteel is het in elk geval zo dat we kunnen uitgaan van een normalisering van de onderwijsactiviteiten en het campusleven. En dat is zonder meer goed nieuws!

We bundelen in deze communicatie reeds enkele belangrijke topics. Meer info vind je in een update van de verzamelde Frequently Asked Questions (FAQ) waarover je binnenkort meer in PXL-BREEZE kan lezen. Je vindt er antwoorden op vragen zoals:

 • Wat als ik ziek word?
 • Wat als ik zelf risicopatiënt ben? Of één van mijn gezinsleden?
 • Kan ik nog naar het buitenland?
 • Hoe verlopen de stages en het werkplekleren?

Welke basisregels gelden hoe dan ook, ongeacht het pandemieniveau? 

Deze gekende regels zijn DE basis voor een veilige campusomgeving:

 • Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen bij het betreden van de gebouwen en buiten op de campus wanneer social distance niet mogelijk is. Enkel gezeten en met een afstand van 1.5 m kan het mondmasker afgezet worden.
 • We respecteren de social distancing van 1,5 meter ten opzichte van anderen.
 • We zorgen voor een goede handhygiëne.

De gebouwen op elke campus zijn voorzien van de nodige preventie-info en -middelen. Op elke campus staat een automaat gevuld met ontsmettingsmiddelen en mondmaskers.

Gezondheidsrisico’s zijn nooit uit te sluiten. Daarom rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van iedereen individueel om zelf in te staan voor de veiligheid van zichzelf en anderen en het opvolgen van de geldende adviezen.

Bij aankomst op de campus, rekenen we erop dat je rechtstreeks naar je leslokaal gaat. In de gebouwen zijn looproutes van toepassing. Hou steeds rechts aan (in gangen, liften,..) bij kruisende looproutes. 

Hoe ziet de opstart van het academiejaar eruit?

Maximale bezetting van 75%

We starten het academiejaar in code geel. Dit wil zeggen dat iedereen op de campus contactonderwijs kan meemaken, maar niet allemaal op hetzelfde moment. We dienen rekening te houden met een maximale bezetting van 75% van het aantal studenten op elke campus. Dit realiseren we door een spreiding van de aanwezigheden op de campus en een combinatie van online en on campus onderwijs.

De stoelen in de leslokalen worden maximaal gespreid i.f.v. de bezetting. Enkel gezeten en met een afstand van 1.5 m kan het mondmasker afgezet worden.

Activiteiten extra muros

Je opleiding kan activiteiten buiten de campus organiseren conform de voorwaarden van de betreffende sector zoals bijvoorbeeld de regels van de horeca (hotels, logies, eet- en drinkgelegenheden), de eventsector ...  Voor elk van deze activiteiten wordt een draaiboek/actieplan opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de preventieadviseur. Zo kan je zeker zijn van een veilige uitstap.  

Verluchting van de lokalen

De lessen worden georganiseerd in blokken van maximum 2 uur waarna studenten en personeel instaan om de lokalen maximaal te verluchten. In lokalen met mechanische ventilatie wordt deze maximaal ingesteld en toegepast. In andere lokalen zonder mechanische verluchting raden we aan maximaal de (kip)ramen/deuren open te zetten vóór, eventueel tijdens en ook na de lesactiviteiten. 

Beschikbaar ontsmettingsmateriaal

In elk leslokaal zijn doekjes en detergent ter beschikking om je eigen werkplek te ontsmetten. Gelieve enkel gebruikte doekjes in de daarvoor voorziene papiermand te deponeren. 

Voor praktijklessen zijn veiligheidsmaatregelen op maat uitgewerkt.

Sportactiviteiten

Sportactiviteiten worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de sector en mits positief advies van onze preventieadviseur. In de kleedkamers zijn douches en zitplaatsen beperkt conform de afstandsregels. Ook daar zijn detergent en doekjes ter beschikking om de eigen zitplaats te reinigen. Zo zorgen we ervoor dat er veilig kan gesport worden.

Sanitair

Het sanitair is genormaliseerd beschikbaar, mondmaskers zijn hier verplicht. De poetsploeg komt vanaf 1 september op regelmatige tijdstippen per dag poetsen en ontsmetten. 

Kunnen we nog genieten van de PXL-Catering?

Vanaf 1 september gaat de catering - onlineshop terug open met een snelservice afhaalpunt op de campus. Betalen doe je digitaal.

Vanaf 21 september openen ook onze restaurants volgens de regels van de horecasector .

Eten kan je enkel in het restaurant en de daarvoor voorziene lokalen waar zitplaatsen met social distance zijn voorzien, en waar het afzetten van het mondmasker toegestaan is.

In lokalen die niet zijn ingericht met respect voor social distance (zoals werkplekken) kan NIET gegeten worden.

Op elke campus zijn specifieke eetruimten ingericht. We dienen het aantal zitplaatsen met 50% te beperken. Daarom vragen we je om zo snel mogelijk de gemeenschappelijke eetplekken te ontruimen na het eten om zo plaats te maken voor andere medestudenten.

Eten in open lucht wordt aangeraden en zal worden gefaciliteerd. Fijn toch?


Hoe kom ik naar de campus?

We raden je aan maximaal gebruik te maken van de fiets. Er zijn op elke campus extra (afsluitbare) fietsstallingen ingericht.

Kom je toch met de auto? Maak dan gebruik van de aangeduide parkeerplaatsen. Parkeerwachters begeleiden je de eerste week bij het parkeren.

Uiteraard is ook het openbaar vervoer een veilige optie. Daar geldt de algemene plicht om je mondmasker te dragen.

We kijken ernaar uit je on campus te kunnen ontmoeten! 
Hogeschool PXL 

_____________________________

donderdag 14 augustus 2020 11:08

Richtlijnen mondmaskers 

Alle PXL-(junior) collega's hebben een PXL-mondsmasker ontvangen per per post of bij zijn/haar inschrijving op onze campus. Extra PXL-mondmaskers kunnen worden aangekocht aan 2 euro per stuk bij 'Onthaal studentenvoorzieningen' in de binnenstraat van PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23 (gebouw D) te Hasselt tijdens de kantooruren. Vanaf begin september zullen er automaten op alle PXL-campussen worden geplaatst met mondmaskers. 

Wanneer moet ik een mondmasker dragen? 

In eerste instantie is social distancing van 1,5 meter verplicht voor iedereen en in alle situaties. Wanneer personeelsleden, studenten of derden niet de nodige afstand kunnen garanderen, is het dragen van een mondmasker verplicht. Die verplichting geldt voor de drie pandemieniveaus geel, oranje en rood. 

Op de campus 

In openlucht moeten personeelsleden en studenten geen mondmasker dragen op voorwaarde dat ze de nodige afstand (minimaal  1,5 meter) bewaren. Bij het betreden van de gebouwen is het dragen van een mondmasker altijd verplicht voor iedereen.  Afwijkingen voor bepaalde activiteiten of doelgroepen zijn toegestaan op basis van de resultaten van de risicoanalyse of een positieve evaluatie van de preventieadviseur. 

Tijdens de examens en tijdens de lessen

Tijdens de examens en lessen dragen studenten en personeel verplicht een mondmasker bij het betreden en verlaten van het examenlokaal. Eenmaal gezeten op de zitplaats, kan het mondmasker worden afgezet tijdens het examen of de les, op voorwaarde dat er voldoende afstand is gegaarandeerd. Zodra de zitplaats wordt verlaten of zodra de afstand tussen toezichter, lesgever en (mede-)leerling niet meer gegarandeerd kan worden (bv. inleveren van examen, stellen van een vraag, ...) moet het masker terug aan.

Tijdens het lesgeven ook al is er voldoende afstand tot de studenten kiest de lesgever best om alsnog een faceshield of kinmasker te dragen of plaats te nemen achter een plexischerm. Dat geeft meer ademruimte en zorgt ervoor dat er toch voldoende afscherming is. Deze maskers zijn beschikbaar op elk departement.

Op werk of studeer plekken

Mondmaskers op de studeer- of werkplekken kunnen slechts afgezet worden indien u alleen in een de ruimte werkt of de werkplek veilig of met voldoende afstand is ingericht. 

_______________________ 

maandag 18 mei 2020 18:05
Waar kunnen PXL-studenten terecht met al hun zorgen en vragen? 

 _____________________

vrijdag 15 mei 2020 12:40 

Hogeschool PXL na 18 mei 2020

Het onderwijs

Ons onderwijs gaat na 18 mei 2020 online verder, daar waar het kan. Enkel practica, labo's, ateliers en andere praktijkopleidingsonderdelen kunnen na 18 mei 'on campus' georganiseerd worden na beslissing van de betreffende opleiding. Deze onderwijsactiviteiten gaan door in kleine groepen en met respect voor de regels van social distancing en hygiëne.

We zien erop toe dat er per campus maximaal 15 % van het normale aantal studenten aanwezig is. De onderwijsactiviteiten zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden in dagdelen. Studenten en lectoren zullen enkel naar de campus komen voor deze onderwijsactiviteiten. Andere aanwezigheden worden niet aanvaard. Onmiddellijk na de onderwijsactiviteit verlaten zij ook de campus.

Daarnaast worden op de campus 'silent places' ingericht voor studenten die zich in uitzonderlijke omstandigheden bevinden waardoor het voor hun onmogelijk is om te studeren in hun thuisomgeving.

Enkel studenten die zelf risicopatiënt zijn of van wie een gezinslid behoort tot de risicopatiënten, kunnen de toestemming krijgen om de onderwijsactiviteiten niet 'on campus' verder te zetten.  De opleiding zoekt dan naar een oplossing op maat. Dit kan een vervangopdracht, een uitgestelde zittijd of een andere oplossing op maat zijn.

Stages en werkplekleren

Vanaf 6 mei 2020 startte binnen onze hogeschool het werkplekleren en de stages terug op. Dit gebeurt in overleg met het bedrijf of de organisatie en de opleiding, en we volgen hierbij de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen die gelden voor de sector.

Ook hier kan een uitzondering gemaakt worden voor studenten die zelf risicopatiënt zijn of van wie een gezinslid behoort tot de risicopatiënten.

Bedrijven kunnen ook beslissen dat de stage of het werkplekleren online verdergezet kan worden.

Examens

De examens gaan in principe online door tenzij de aard van het opleidingsonderdeel of een specifieke situatie eigen aan de student online examens niet toelaten. In dat geval worden de examens 'on campus' georganiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels van social distancing en hygiëne.

Voor de online examens zijn er duidelijke afspraken met onze studenten opgesteld en gecommuniceerd.

Inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar 2020-2021

De inschrijving van nieuwe studenten gebeurt coronaproof dit jaar. Kandidaat-studenten (ook voor de vervolgopleidingen) kunnen kiezen uit een inschrijving op de campus op afspraak (uiteraard met inachtname van de nodige maatregelen inzake hygiëne en social distancing) of een inschrijving onder begeleiding van een PXL-medewerker via Microsoft Teams of via telefoon. Het invullen van de voorinschrijving op de PXL-website is nodig om een afspraak te kunnen maken.

Veiligheid en welzijn

Onze hogeschool stelde een draaiboek ‘Heropstart contactluwe campus’ op met maatregelen die gelden voor alle personeelsleden, studenten en bezoekers. Drie belangrijke veiligheidsregels gelden op onze campussen voor elk van hen: draag een mondmasker waar nodig, houd afstand en was regelmatig de handen!

In onze gebouwen (onthaalruimtes, gangen, lokalen, sociale ruimtes, bibliotheken, enz.) werd al het nodige gedaan om aan de geldende veiligheidsvoorschriften te beantwoorden. Ook handgels en ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Affiches ter plaatse, grondmarkeringen en safety buddies op de campussen helpen iedereen bij het toepassen van deze voorschriften.

_______________________

donderdag 7 mei 2020 22:01

Een mondmaker voor elke PXL'er!

De veiligheid van onze junior-collega's en collega’s staat op de eerste plaats! Vanaf maandag 4 mei 2020 is het verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en op school. Hogeschool PXL heeft beslist om 11.500 mondmaskers aan te kopen. Een herbruikbaar masker voor iedere PXL'er. De PXL-maskers zullen voor het einde van deze maand per post aan huis worden bezorgd. In afwachting hiervan zijn er wegwerpmaskers beschikbaar voor iedereen die geen masker heeft en op onze PXL-campussen aanwezig moet zijn.
_______________________ 

woendag 8 april 2020 20:13

Corona paasupdate

Deze avond keurde onze Raad vanToezicht aanpassingen goed aan onze onderwijs- en examenregeling die nodig waren n.a.v. de coronacrisis. En dit nadat hierover onze Studentenraad werd geconsulteerd. 

Met deze communicatie willen we je op de hoogte brengen van de beslissing van onze Raad van Toezicht en Raad van Bestuur om de onderwijs- en examenregeling aan te passen naar aanleiding van de coronacrisis. Hiermee beantwoorden we de terechte vragen die we van jullie krijgen. Hier vind je de audioboodschap van onze Algemeen directeur. 

De afspraken die Hogeschool PXL maakt, houden in de eerste plaats rekening met de regels opgelegd door de Nationale veiligheidsraad, de overheid, de Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA) en het zgn. Nooddecreet. Het is binnen deze krijtlijnen dat deze PXL-afspraken moeten gezien worden, en dit tot deze instanties eventueel anders beslissen. 

Hogeschool PXL heeft al verschillende maatregelen genomen om de organisatorische impact op onderwijs en evaluatieactiviteiten te regelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat studieverlenging waar mogelijk moet worden vermeden. Jullie, onze studenten, moeten je academiejaar zo goed mogelijk kunnen afronden.

Hogeschool PXL doet er dan ook alles aan om de negatieve gevolgen te beperken en waar mogelijk maatwerk te leveren om problemen op te lossen. Je opleiding laat je weten hoe dat maatwerk eruit ziet.

Eén en ander vraagt in deze moeilijke tijden om flexibiliteit van zowel studenten als lectoren/docenten. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. 

We danken alvast de lectoren en docenten, het administratief personeel, de studentenraad en studentencommissies, en de betrokkenen binnen de stageplaatsen en werkplekken voor hun engagement en inspanningen in deze bijzondere tijden.

Wij hopen dat jullie nog altijd in goede gezondheid verkeren. Aan diegenen die de voorbije weken getroffen zouden zijn door het verlies van een naaste, wensen we veel kracht en sterkte. 

ONLINE ONDERWIJS TOT 18 MEI EN CONTACTLUW ONDERWIJS NA 18 MEI 

In overleg met de andere hogescholen zetten we tot 18 mei verder in op online onderwijs. Voor bepaalde opdrachten die niet online kunnen, worden door de opleiding (desgevallend in samenspraak met het werkveld) vervangopdrachten voorzien, rekening houdend met de te behalen competenties binnen deze opleidingsonderdelen. 

Stages, werkplekleren en practica die niet (online) kunnen gebeuren of waarvoor geen vervangopdracht kan worden voorzien , worden tijdelijk opgeschort . Uitzondering hierop zijn de stages binnen de gezondheidssector. 

Na 18 mei zullen we dan normaal gezien zo contactluw mogelijk terug opstarten. Dit betekent concreet dat onderwijsactiviteiten waar minimaal contactonderwijs voor nodig is, zoals bvb. stages, werkplekleren en practica, terug on campus of op de werkplek kunnen doorgaan mits de nodige maatregelen van veiligheid en social distancing. Dit alles onder voorbehoud en rekening houdend met eventuele andere beslissingen van de overheid. 

Deze periode van contactluw onderwijs zal in sommige gevallen niet volstaan. Daarom kan in deze gevallen uitzonderlijk de 1ste zittijd worden opengehouden. 

AANGEPASTE ONDERWIJS- EN EXAMENVORMEN 

De coronacrisis noodzaakt ons om de onderwijs- en examenregeling hier en daar aan te passen: examens kunnen verplaatst worden, evaluatievormen kunnen worden aangepast en sommige examens dienen door opdrachten vervangen te worden. Voor sommige opleidingsonderdelen zijn ook andere onderwijsvormen noodzakelijk dan oorspronkelijk voorzien. Ook stages kunnen niet overal volgens de oorspronkelijke afspraken verlopen en worden bvb. vervangen door alternatieve opdrachten. 

Deze specifieke aanpassingen worden binnen de opleiding verder geconcretiseerd en uitgerold en afgestemd met je studentencommissie. 

De algemene principes/regeling rond de doorgevoerde aanpassingen werden aan de Studentenraad voorgelegd. 

Alle aanpassingen houden zoveel mogelijk rekening met het principe dat we de vakantieperiode willen vrijwaren. 

EXAMENS 1ste ZITTIJD 

Heel wat studenten vragen zich af wat dit allemaal betekent voor hun examens. Gaan die door? En hoe dan? Waar en wanneer? 

Bij alle opleidingen wordt nu hard gewerkt om antwoord te geven op al deze vragen. Dat behelst echter veel plan- en uitzoekwerk. Zodra er meer bekend is, krijg je dit via je eigen opleiding te horen. Je opleiding voorziet de nodige verduidelijking uiterlijk op 27 april. 

Hoe dan ook, de uiterste datum waarop examens in eerste zittijd worden afgenomen is 24 juni.

Voor individuele gevallen of voor bepaalde opleidingen waar de aard van het opleidingsonderdeel dit vraagt, wordt de eerste zittijd verlengd. Dit uiteraard steeds in afstemming met de studentencommissie of de individuele student. 

De examens zullen maximaal online afgenomen worden waar mogelijk en nodig. Uitzonderlijk zullen ook ‘offline’ examens toegelaten worden indien het niet anders kan, en met inachtneming van de regels inzake social distance. 

De examenzittijd kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot uiterlijk 30 september. 

In Mijn PXL zullen ook voor de afstuderende studenten de resultaten beschikbaar worden gesteld. Omdat de officiële proclamaties zijn uitgesteld tot in principe het laatste weekend van september (25-27.09.2020), kan het officiële diploma aan onze afstuderende studenten pas dan bezorgd worden. Deze studenten ontvangen een voorlopig getuigschrift. 

Heb je vragen hierover? Aarzel niet om ze te stellen binnen je opleiding! 

Voor wat betreft de tweede zittijd zal de verdere concretisering gebeuren van zodra er meer duidelijkheid is vanwege de overheid en de eerste zittijd. 

WAT MET JE STUDIEVOORTGANG? 

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden zullen er volgend academiejaar geen studenten geweigerd worden tot inschrijving behoudens ontoereikend leerkrediet.

De drempel om bindende voorwaarden op te leggen zal ook worden verlaagd naar de helft van de opgelegde norm in casu. Voorbeeld: studenten aan wie 60 procent studievoortgang werd opgelegd dienen niet langer 60 procent studievoortgang te maken maar 30 procent. 

LANGER OPENHOUDEN VAN HET ACADEMIEJAAR 

Voor afstuderende studenten kan het academiejaar uiterlijk tot 15 november worden opengehouden. Voor de andere studenten kan het academiejaar in uitzonderlijke gevallen tot 30 september worden opengehouden.

Uitzonderlijk indien de aard van het opleidingsonderdeel het vraagt en gelet op de bijzondere situatie die ontstaan door de maatregelen van de overheid in de bestrijding van Covid 19, kan beslist worden dat stage of werkplekleren wordt ingehaald in die vakantieperiode. Dit is uitzonderlijk en gebeurt steeds in overleg met de studentencommissie of de individuele student. 

MEDEZEGGENSCHAP VAN JE STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS 

Al deze maatregelen worden verder geconcretiseerd binnen de opleiding en verder afgetoetst bij de studentencommissie. De maatregelen per opleiding worden duidelijk gecommuniceerd en opgenomen op de opleidingsgebonden pagina’s op Blackboard.

De centrale ombuds Rob Declerck en de opleidingsgebonden ombudsen zien toe op de implementatie en transparantie van deze maatregelen. 

En nogmaals, deze maatregelen zijn onder voorbehoud van andersluidende beslissingen van de overheid. We blijven het voor je opvolgen en komen ten gepaste tijde bij je terug! 

_____________________

woensdag 25 maart 12:00

Onderwijs voor en na 18 mei

Sinds donderdag 12 maart zijn onze deuren gesloten en zetten we maximaal en succesvol in op online onderwijs. Dinsdag 24 maart werd in overleg met alle andere hogescholen beslist om tot 18 mei verder in te zetten op online onderwijs .

Na 18 mei zullen we dan zo contactluw mogelijk terug opstarten. Dit uiteraard onder voorbehoud en rekening houdend met eventuele andere beslissingen vanwege de overheid.

Dit betekent concreet dat onderwijsactiviteiten waar minimaal contactonderwijs voor nodig is, zoals stages, werkplekleren en practica, terug kunnen doorgaan mits de nodige maatregelen van veiligheid en social distancing.

Doel Hogeschool PXL = het jaar afronden zonder studieduurverlenging

Vertrekkend vanuit dit scenario gaan we nu binnen jullie opleidingen verder werken aan de concretisering van deze beslissing over ‘online’ tot 18 mei en ‘contactluw’ na 18 mei.

Ons doel is dat jullie zonder studieduurverlenging het jaar kunnen afronden zoals voorzien, en dat we maximaal proberen de vakantieperiode te vrijwaren.

We bekijken samen met de opleidingen wat kan en mogelijk is voor en na 18 mei. We volgen hierbij ook kort op wat de overheid ondertussen beslist en welke scenario’s zij zal voorzien in het zogenaamde ‘overmachtdecreet’ dat voor onderwijs in de maak is.

Welke maatregelen zijn zoal mogelijk?

 • schuiven in de planning van jullie onderwijsactiviteiten zoals het naar voor halen van theoretische lessen en eventueel ook examens waar dit mogelijk is , om in de periode na 18 mei maximaal ruimte te laten voor het inhalen van stages, werkplekleren en practica
 • in samenspraak met het werkveld vervangopdrachten voorzien zodat de competenties binnen stages en werkplekleren op een alternatieve manier kunnen worden bereikt en dat er een eindevaluatie kan plaatsvinden,
 • een alternatieve invulling geven van practica rekening houdend met de te behalen competenties,
 • online examens organiseren,
 • alternatieve evaluatievormen organiseren.

Uiteraard zijn er in overleg nog vele andere creatieve maatregelen mogelijk!

We concretiseren momenteel samen met de opleidingen dit alles en communiceren per opleiding en waar nodig case per case.

_____________________ 

woensdag 25 maart 09:00 

Alle 13 Vlaamse hogescholen voorzien mogelijkheid tot contactluw onderwijs vanaf 18 mei. 

Het zijn onvoorspelbare tijden, maar het ministerieel besluit van 18 maart is duidelijk. Het beschouwt de hogescholen en universiteiten als “noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking”. Dit besluit stelt echter ook expliciet dat zij enkel via afstandsonderwijs werken. Dit besluit is van kracht tot en met 5 april, maar deze maatregelen worden wellicht verlengd. Virologen schatten een periode van 8 weken van de corona-epidemie. 

De universiteiten beslisten om de restvan de colleges enkel nog digitaal te geven. De 13 Vlaamse hogescholen onderscheiden zich van de universiteiten door hun sterke verbondenheid met de praktijk en het werkveld. Contactluw onderwijs zal een belangrijke uitdaging worden om het academiejaar zo haalbaar mogelijk voor de student te kunnen afronden.  

Na afstemming binnen VLHORA – Vlaamse Hogescholenraad, besloten alle Vlaamse hogescholen om maximaal te blijven inzetten op afstandsonderwijs. Omdat echter voor een aantal werkvormen zoals practica, werkplekleren en stages, maar ook voor een aantal opleidingen zoals kunstopleidingen, zorgopleidingen, lerarenopleidingen … er digitaal geen volledige oplossing kan geboden worden, organiseren de Vlaamse hogescholen zich om vanaf 18 mei terug over te stappen naar contactluw onderwijs, maar enkel voor hoogst noodzakelijke opleidingsactiviteiten.
En dit onder zeer strikte voorwaarden inzake social distancing en onder absoluut voorbehoud van andersluidende instructies vanwege de overheid. 

Raad van bestuur VLHORA 

Hogeschool PXL informeert haar studenten en collega's via interne communicatie per departement over deze nieuwe maatregelen.  

____________________ 


maadag 23 maart 12:54

Vorige vrijdag maakten de vijf Vlaamse universiteiten bekend dat ze tot het einde van het academiejaar uitsluitend digitaal onderwijs zullen geven. PXL volgt vooralsnog deze beslissing niet. Onze hogeschool houdt zich voorlopig aan haar besluit: onze hogeschool sluit de deuren tot na de paasvakantie en gaat ondertussen online door.  We houden graag de mogelijkheid open om later dit academiejaar de onderwijs-, stage- en werkplekactiviteiten nog in te plannen waar mogelijk. 
Indien deze situatie nog langer zal duren (inclusief paasvakantie) verwachten we van de overheid een 'reparatiedecreet' waarbij ze ons toelaat om bijzondere oplossingen (vervangopdrachten, inhaalstages e.a.) te bedenken voor deze bijzonder situatie.
We kijken momenteel case per case naar een alternatief, we proberen hier creatief te zijn en andere manieren te zoeken waarop je je competenties kan aantonen. Deze bijzondere situatie vraagt bijzondere oplossingen en deze oplossingen moeten er voor kunnen zorgen dat dit geen verloren jaar wordt en dat onze studenten kunnen afstuderen als ze aantonen over de vereiste competenties te beschikken. 
Ons streven blijft dat Corona het afstuderen en behalen van de competenties niet in de weg mag staan. Afgelasten van vakantie is nu niet aan de orde. We volgen de situatie goed op. Zorg voor jezelf en je naasten! 

_________________________

zaterdag 21 maart 2020 17:23

Gisteren maakten de vijf Vlaamse universiteiten bekend dat ze tot het einde van het academiejaar uitsluitend digitaal onderwijs zullen geven. PXL volgt vooralsnog deze beslissing niet. Onze hogeschool houdt zich voorlopig aan haar besluit: onze hogeschool sluit de deuren tot na de paasvakantie en gaat ondertussen online door. We houden graag de mogelijkheid open om later dit academiejaar de onderwijs-, stage- en werkplekactiviteiten nog in te plannen waar mogelijk. We volgen de situatie op de voet. Of we al dan niet onze maatregel verlengen? Hierbij zullen we rekening houden met de maatregelen die de overheid zal implementeren na 5 april. We houden jullie tijdig op de hoogte!  Zorg voor jezelf en je naasten!

__________________________


woensdag 18 maart 2020 16:00

   

________________________ 


dinsdag 17 maart 2020 23:21 

Na de heel recente mededeling van de federale regering na advies van de Nationale Veiligheidsraad, zijn we genoodzaakt de hogeschool helemaal te sluiten. Dit doen we vanaf woensdag 18 maart en tot nader order tot na de paasvakantie. Concreet betekent dit dat de laptopdienst, de Standaard Student Shop, het V-Lab en de bibliotheken enkel nog via mail bereikbaar zijn.

Jullie kregen eerder de nodige praktische info i.v.m. de lessen, stages, enz. Houd deze communicatie goed in de gaten. De lessen (ook in avondonderwijs) gaan online door volgens het eerder bekendgemaakte lesrooster tenzij je opleiding anders besliste. De communicatie hierover kan je in Blackboard vinden, evenals je opdrachten. De uitzendingen van de lessen gebeuren eveneens via Blackboard. Een kwartier voor de start van je les, meld je je aan op Blackboard waar je de nodige instructies kan volgen. Je lectoren blijven te allen tijde bereikbaar via Blackboard. Zorg voor jezelf en je naasten!

_______________________

vrijdag 13 maart 2020 15:45

Zoals je ongetwijfeld weet, stelden de federale regering en regionale minister-presidenten gisteren op een persconferentie de nieuwe maatregelen voor die beslist zijn op de Nationale Veiligheidsraad. Eén van de belangrijkste maatregelen betreft het onderwijs: alle lessen in scholen worden vanaf maandag 16 maart opgeschort tot 3 april.  Voor alle duidelijkheid: deze beslissing verandert niets aan de afspraken die de hogeschool eerder met studenten, lectoren en docenten maakte voor de komende weken. Jullie lessen gaan dus door, maar waar mogelijk online i.p.v. on-campus.  Gezien de eigenheid van elk departement en elke opleiding, ontvangen jullie verdere praktische informatie van je opleiding en departement. Volg dus aandachtig de communicatie die je vanuit je opleiding en departement ontvangt. Zorg voor jezelf en je naasten!
__________________________


donderdag 12 maart 2020 22:06 

Wat kan je doen ter preventie tegen het coronavirus? 

Preventie is de beste remedie. Je kan voor jouw werkplekken enkele eenvoudige, goedkope voorzorgsmaatregelen nemen ter preventie van virussen zoals het coronavirus en de seizoensgriep. Zo draag jij je steentje bij aan een gezonde schoolomgeving en houden we behalve corona ook onze eigen winterverkoudheden buiten. 

Hoe was ik mijn handen?

Bekijk hier een illustratiefilmpje. 

Welke zijn de symptomen?

Symptomen zijn koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden. Zeker als je een hoogrisicogebied bezocht hebt, moet je extra alert zijn. Heb je soortgelijke klachten, neem contact op met je huisarts om een correcte inschatting te maken. Om te weten welke de hoogrisicogebieden zijn, raadpleeg je best deze website.

Waar melden als je corona of symptomen hebt? Bij wie kan je terecht met je vragen?

Bij een effectieve vaststelling van het coronavirus contacteer je onze preventieadviseur Andy Trescinski via andy.trescinski@pxl.be, 011 77 58 23 of 0492 97 60 52. Je kan ook bij hem terecht met je vragen over de stappen die de hogeschool onderneemt.
Veelgestelde vragen over het Coronavirus en de antwoorden vind je hier.

Wat met reizen en uitstappen?

In navolging van het algemeen reisadvies en in afstemming met de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen worden China, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië (Aostavallei, Piëmonte, Ligurië, Lombardije, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia en Trentino-Alto Adige / Südtirol), Spanje (Baskenland en de regio Madrid) als risicogebieden beschouwd.

 

Advies reizen risicogebieden

 • Stages, studiereizen en dienstreizen naar risicogebieden zijn voorlopig niet toegelaten, tot nadere berichtgeving.
 • Studenten of medewerkers die momenteel nog in risicogebied verblijven in het kader van hun studies of dienstreis, kunnen vrijwillig terugkeren. Als ze beslissen om ter plaatse te blijven, is het belangrijk om de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen.
 • Reizen (dienstreizen, studiereizen, stages en andere) die voor dit academiejaar gepland zijn naar bovenvermelde gebieden, moeten gemeld worden aan de Dienst Internationalisering, zodat de hogeschool gepast advies kan geven, rekening houdend met de veranderende situatie.

Algemene maatregelen & advies

 • Aan de opleidingen die studiereizen gepland hebben, wordt gevraagd de Dienst Internationalisering hiervan op de hoogte te stellen zodat verder advies op maat kan gegeven worden.
 • Studenten en personeelsleden die terugkomen uit risicogebied of in contact zijn gekomen met mensen die in de voorbije weken in het risicogebied zijn geweest, wordt gevraagd een arts te contacteren indien ze ziekteverschijnselen vertonen (hoest, koorts en/of ademhalingsmoeilijkheden). (Indien ze geen symptomen vertonen, is dit niet noodzakelijk.)
 • Ben je na verblijf in een risicogebied terug aan het werk of volg je de lessen en vertoon je symptomen, dan vragen we je om naar huis te gaan en een arts te raadplegen. 

Gevolgen van Corona op je buitenlandse stage of studie-uitwisseling

Met de verdere verspreiding van het Coronavirus, en ook de algemene sluiting van PXL heb je misschien vragen over jouw stage- of studieperiode in het buitenland. In principe gaan stages en studieperiodes door, en bevelen we aan om de richtlijnen van de gastinstelling of stageplaats hieromtrent op te volgen.

Is het nodig om je stage of studieperiode vervroegd af te breken, of heb je vragen hieromtrent, contacteer dan zeker de departementaal coördinator internationalisering.

Er zijn twee aspecten belangrijk bij een eventuele terugkeer: de gevolgen voor je opleiding/diploma en de financiële gevolgen (je Erasmus beurs/beurs Vlaamse Overheid/VLIR-UOS beurs + mogelijke extra kosten). 

 • Voor de gevolgen voor je stage of studieperiode onderzoekt de opleiding de implicaties en mogelijke oplossingen
 • Voor de gevolgen voor je Erasmus beurs/beurs Vlaamse Overheid/VLIR-UOS beurs gelden onderstaande richtlijnen 

Houd er rekening mee dat deze richtlijnen onderhevig wijzigingen, gezien de snel-wijzigende situatie, en de wijzigende instructies van de beursverstrekkers (Erasmus of andere). 

Mobiliteit met een Erasmus beurs

Voor studenten die terugkeren n.a.v. Corona is ‘Force majeur’ van toepassing

 • voor landen/regio’s waar negatief reisadvies van toepassing is
 • in situaties waarin de stage stopgezet wordt door de stageorganisatie of lessen worden opgeschort door de gastinstelling

Indien force majeur van toepassing is, dan

 • kan de Erasmusbeurs uitbetaald worden voor de periode van start tot stopzetting, ook al is de minimumduur niet bereikt.
 • kan er een aanvraag ingediend worden voor vergoeding van extra kosten (bv. vlucht, betaalde huur voor volledige periode,.. ). De student dient deze extra kosten te documenteren in Mobility Online (èextra documents) en aan te tonen dat ze niet gedekt worden door de verzekering. In overleg met de departementaal coördinator wordt er gekeken welke extra kosten bij EPOS kunnen aangevraagd worden voor terugbetaling.   

Om aanspraak te maken op ‘Force majeur’ moeten volgende documenten geüpload worden in Mobility Online (è extra documents)

 • screenshot van negatief reisadvies
 • een verklaring van de opschorting stage/lessen door de stageorganisatie/gastinstelling

Force majeur is niet van toepassing wanneer de student de mobiliteit wenst stop te zetten op eigen initiatief o.w.v. de verspreiding van Covid-19. Indien bij deze vervroegde terugkeer de minimumduur gerespecteerd werd, dan behouden deze studenten wel het recht op hun Erasmusbeurs voor de duur van de effectieve mobiliteit. De minimumduur voor Erasmus Placement is hierbij 2 maanden, voor Erasmus Study 3 maanden. 

Voor studenten van wie de mobiliteit nog moet starten wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij force majeur. 

Mobiliteit met een generieke of specifieke beurs van de Vlaamse overheid

Voor studenten met een Generieke of Specifieke beurs van de Vlaamse overheid gelden dezelfde algemene richtlijnen. Hierbij kan het vaste reisbedrag sowieso behouden blijven als de student reeds ter plaatse is en vervroegd moet terugkeren. Daarnaast kunnen extra kosten ingediend worden op dezelfde manier als voor de Erasmus beurzen. De dossiers moeten echter niet individueel voorgelegd worden aan VLUHR. 

Mobiliteit met een VLIR-UOS reisbeurs

Hierover hebben we nog geen verdere richtlijnen ontvangen. Er is een grote kans dat dezelfde werkwijze gehanteerd zal worden.

Kristien Bauwens
Institutional Coordinator International Relations

Info COVID-19 (corona)

Op de volgende websites vind je meest up-to-date info over reis- en gezondheidsadvies:

 

Telefoon 

Het centraal onthaal van Hogeschool PXL is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8u. tot 22u. op het nummer +32 11 77 55 55

Het NOODNUMMER van Hogeschool PXL is 24/7 bereikbaar op het nummer +32 11 77 50 00

Andere telefoonnummers van medewerkers kan u online terugvinden op onze website www.pxl.be

 

Hogeschool PXL volgt de situatie op en zal een update van de informatie bezorgen als dit nodig blijkt.

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Gerrit Schuermans


+32 11 77 55 16

+32 497 97 92 61

gerrit.schuermans@pxl.be
{this.field(title)}

Greet Jegers


+32 11 77 55 21

+32 498 41 22 30

greet.jegers@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be