In de kijker

Inhuldiging kleurrijke 'klopklas' voor Juweelontwerp

8/10/2015

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de sobere grijze container achteraan de lokalen van Juweelontwerp & Edelsmeedkunst (gebouw C, Campus Elfde Linie) opgesmukt werd tot een inspirerende blok.
Nicky Myny, Master Grafisch ontwerp, ontfermde zich over het ontwerp en besteedde haar weekends aan de uitvoering ervan.

Met de termen ontwikkeling, transformatie, zelfontplooiing en zelfrealisatie in het achterhoofd creëerde Nicky een visueel concept voor de decoratie van de containerklas voor het atelier Juweelontwerp. De kleurrijke container is niet enkel een belangrijke uitbreiding voor het atelier. De inplanting en beschildering tussen de gebouwen van het PIKO en PXL-MAD illustreert de overgang van secundair naar hoger kunstonderwijs, de school als 'netwerk, vangnet, structuur'.

Op donderdag 8 oktober 2015 werd het in gebruik nemen van dit extra lokaal ingezegend met een drink, uiteraard in de klopklas zelf.