In de kijker

Nieuw groenplan Campus Diepenbeek

4/05/2016

De afstudeerrichting Groenmanagement van het departement PXL-Tech is momenteel bezig met een nieuw groenplan voor onze campus in Diepenbeek. Op basis van een oudere enquête bij PXL-Tech-studenten uit het verleden en een terreinstudie maakten Kathleen De Clercq en Peter Vandyck een eerste ontwerp, dat vervolgens in 2D werd omgezet door gastdocente Roos Claes en in een 3D-filmpje door tweedejaarsstudent Jens Valkenborgh. Het filmpje kan je hier bekijken.

Het is de bedoeling dat een groep tweedejaarsstudenten Groenmanagement nu nagaat in welke mate het ontwerp voldoet aan de huidige wensen van PXL-Tech-studenten en -collega's. Mocht blijken dat er nog zaken over het hoofd gezien werden, dan kan het ontwerp nog aangepast worden. De volgende jaren zou de tuin stap voor stap aangelegd kunnen worden. Door zo veel mogelijk PXL-Tech-studenten bij die uitvoering te betrekken, wordt de tuin dan een soort van 'exterior lab'.