In de kijker

PXL-Research: innoveren op alle fronten

7/10/2015

Hogeschool PXL investeert 1,25 miljoen euro in nieuwe onderzoeksprojecten

Hogeschool PXL besliste recent om 1,25 miljoen euro vrij te maken voor de uitvoering van nieuwe onderzoeksprojecten. Het grootste aandeel, ongeveer 1 miljoen euro, komt uit onderzoeksmiddelen die de Vlaamse overheid voor dit doel ter beschikking stelt. Maar voor het eerst stelt de hogeschool ook middelen uit haar basisfinanciering ter beschikking om studenten en lectoren meer te betrekken bij projectmatig onderzoek en zo het authentiek leren van de studenten te versterken. In september 2015 startten in totaal 26 nieuwe onderzoeksprojecten.

Meer info per project vind je hier.

Hogeschool PXL doet onderzoek naar Niet-Aangeboren Hersenletsels

In België zijn er jaarlijks duizenden mensen die een hersenletsel oplopen. Concrete cijfers zijn er helaas niet, maar geschat wordt dat er in totaal meer dan 300.000 Belgen leven met een niet-aangeboren hersenletsel, oftewel NAH. De gevolgen van deze letsels zijn uiteenlopend en laten zich vaak blijvend voelen bij patiënten.

Op 17 september 2015 vond het Congres NAH plaats met de resultaten van het ERNAH-project. Concreet komen er een Vlaams Hersenletselplan NAH en Limburgse en Vlaamse samenwerkingsverbanden. Ook wordt er een nieuwe begeleidingstool voorgesteld. Doel is de begeleiding van patiënten te verbeteren en niet-aangeboren hersenletsels bespreekbaar te maken.

Lees er hier meer over.

Vlaamse overheid steunt PXL-studie naar hoogwaardig betongranulaat

Hogeschool PXL onderzoekt samen met de UHasselt en met de steun van de Vlaamse overheid (IWT) het gebruik en de mogelijkheden van gerecycleerd hoogwaardig betongranulaat. Het doel van het project is onder meer het opstellen van praktische doserings-, productie- en uitvoeringsrichtlijnen voor duurzame wegenbouwmengsels met toevoeging van hoogwaardig betongranulaat.

Lees er hier meer over.

Gepersonaliseerd leren realiseren met tablets

Het PWO-project 'Gepersonaliseerd leren realiseren met tablets' onderzoekt de didactische meerwaarde van tablets in onderwijsleerprocessen. Na het eerste projectjaar ligt er al een publicatie op tafel met hierin een didactisch raamwerk en 19 praktijkvoorbeelden van tabletgebruik voor het bewerkstelligen van binnenklasdifferentiatie en inclusie.

Je kan de publicatie hier digitaal terugvinden. Het downloaden van de publicatie kost je 1 tweet (pay-with-a-tweet).

Acht PXL / UHasselt student-ondernemers in halve finale [18-28]

Er zitten maar liefst acht PXL / UHasselt student-ondernemers in de halve finale van [18-28] waarin 25 finalisten gekozen werden die kans maken op risicokapitaal ter waarde van 375.000 euro. Dit betekent dat deze studenten niet alleen een goed idee hebben, maar ook al volop bezig zijn met de opstart van een eigen bedrijf en in sommige gevallen zelfs al gestart zijn met een eigen bedrijf.

Kijk hier wie de acht PXL / UHasselt student-ondernemers zijn.

Doctoraatsverdediging Geoffrey Brusatto (PXL-MAD)

Op vrijdag 4 september 2015 verdedigde Geoffrey Brusatto van PXL-MAD met succes zijn doctoraatsstudie 'De gevouwen structuur. De (her)opbouw van het gedrukte boek.' in de stadscampus van de Universiteit Hasselt (oude gevangenis). De bijhorende tentoonstelling 'Ways of Folding. Reconstructing the printed book.' is nog te bezichtigen tot 11 oktober 2015 in Z33 in Hasselt.

Lees er hier meer over.