In de kijker

Renovatie buitenterrein Campus Vildersstraat

28/03/2016

In de week van 28 maart 2016 start de renovatie van het buitenterrein Campus Vildersstraat volgens onderstaand ontwerp. Indien de werken vlot verlopen, zijn de werken voleindigd bij herstart van onze activiteiten.

Welke issues lossen we op?

 • Beschadigde en onveilige verharding van de buitenruimte, inclusief de doorsteek naar het Koekerellenpad.
 • Geen verlichting voorzien in de doorgang naar het Koekerellenpad voor fietsers en voetgangers.
 • Gebrek aan duidelijk afgelijnde parkeerplaatsen waardoor er 'wild' geparkeerd wordt.
 • Gebrek aan gestructureerde groenaanleg en outdoor zitmeubilair.

Welke werken worden hiertoe voorzien?

Afbraak:

 • opbreken, afvoeren en storten van bestaande gebarsten verhardingen.

Riolering:

 • opzoeken en controleren van de bestaande waterafvoeren
 • nazicht en herstellen / vernieuwen van bestaande putten / putdeksels indien nodig.

Buitenaanleg:

 • aanleg nieuwe materialen en verharding, inclusief aangepaste fundering
 • aanleg nieuwe verlichtingskabel voor het plaatsen van grondspots
 • aanleg beplanting
 • aanleg buitenzitmeubilair
 • aanbrengen markering en signalisatie.