In de kijker

Studenten Kleuteronderwijs (PXL-Education) leren communiceren met ouders

18/11/2014

Ter voorbereiding van het communiceren en samenwerken met ouders worden er binnen de opleiding Kleuteronderwijs van het departement PXL-Education rollenspelen georganiseerd. Directies en leerkrachten kruipen in de rol van ouders en de studenten in de rol van leerkrachten. De studenten observeren tijdens hun stage twee kleuters en bereiden een gesprek met ouders voor. Tijdens de workshop treden de studenten in gesprek met de aanwezige leerkrachten die de rollen van ouders spelen. Deze rollenspelen vormen het vertrekpunt om kritisch te kijken naar het eigen functioneren én een zoektocht naar belangrijke theoretische handvatten voor het echte werk!

De studenten ervoeren deze namiddag als zeer positief. De leerkrachten en directies deelden dan ook voluit hun eigen ervaringen, valkuilen én tips. De studenten kregen de kans om al eens een keertje te oefenen en de leerkrachten en directies durfden de studenten het ook al een keertje moeilijk te maken. Kortom een leerrijke middag!