In de kijker

Studenten PXL-Education geven hun eerstehulpkennis door

21/11/2013

Iemand valt flauw in de klas, wat doe je? Een leerling valt op de speelplaats en heeft een schaafwonde, hoe verzorg je die wonde? Kan je reanimeren indien nodig? De derdejaarsstudenten van het departement PXL-Education weten wat te doen!

PXL-Education investeert niet zomaar in het inrichten van lessen eerste hulp. In de basiscompetenties van de lerarenopleiding lezen we immers: "Van een leerkracht wordt verwacht zorg te kunnen dragen voor het algemene welbevinden van de leerlingen. Deze ondersteunende kennis omvat de kenmerken van fysiek welzijn van de leerlingen en de basisprincipes van EHBO, en tevens basisinterventies bij frequent voorkomende gezondheidsproblemen."

Hidir Celep, praktijklector EHBO: "Sinds 2006 krijgen al onze studenten, steeds in nauwe samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen, lessen eerste hulp. Ze kunnen bovendien, binnen deze lessen, twee Europees erkende brevetten behalen die vijf jaar geldig zijn: het brevet eerste hulp en het brevet reanimeren en defibrilleren."

Op 21 november 2013 gaven de derdejaarsstudenten van de Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs hun eerstehulpkennis door aan meer dan 250 leerlingen van het KTA2 in Hasselt. Zo verspreiden ze de EHBO-gedachte en eerstehulpdienstbaarheid in onze samenleving.