In de kijker

Studenten School of Arts PXL-MAD tekenen opgravingsobjecten in Egypte

19/04/2018

Dr. Stan Hendrickx, docent Kunstgeschiedenis aan School of Arts PXL-MAD, maakt al jaren deel uit van de Belgische archeologische missie van KULeuven in Dayr al-Barsha in Midden-Egypte. In Dayr al-Barsha bevindt zich een grote rotsnecropool waarvan de oudste graven reeds uit het Oude Rijk dateren. De belangrijkste graven zijn die van de gouverneurs van de Hazen-provincie tijdens het Middenrijk (ca. 1900 v. Chr.).

Het project documenteert de graven en tracht ze in de context te plaatsen. Stan is verantwoordelijk voor de studie van het aardewerk dat een onderdeel vormt van het geomorfologisch onderzoek dat reconstructie van het landschap mogelijk maakt. Het tekenen van dat aardewerk is een belangrijk onderdeel van het onderzoek, waarvoor Stan al 15 jaar beroep doet op studenten van School of Arts PXL-MAD.

Dit academiejaar maken Dorien Ceyssens en Nina Troosters deel uit van het team. Dorien tekent funeraire modellen uit het Middenrijk en Nina objecten uit een werkplaats voor het maken van albasten vaatwerk uit het Nieuwe Rijk.