In de kijker

Uitreiking 'ICT-coördinator van het jaar'

15/03/2018

Gedurende vier maanden zijn 132 ICT-coördinatoren uit het Vlaamse onderwijs genomineerd door 810 collega-ICT-coördinatoren, -leraren en -directies. Een jury van verschillende actoren uit het onderwijs duidde hierna negen eervolle vermeldingen en één winnaar aan. Op 15 maart 2018 vond de prijsuitreiking van deze wedstrijd plaats met heel wat prijzen op de 'Dag van de ICT-coördinator' in Hogeschool PXL.

De wedstrijd is uniek in Vlaanderen en wordt georganiseerd door Vicli (Vlaamse ICT-coördinatoren Liga, een initiatief van de lerarenopleiding van Hogeschool PXL) en Signpost (ICT-partner voor het onderwijs).

De verwachtingen van een ICT-coördinator op school door scholengemeenschappen, -groepen en -besturen op de verschillende niveaus zijn hoog, uitgebreid ... en zéér divers. Hij of zij moet de ICT-infrastructuur onderhouden, is vaak beleidsmatig en pedagogisch medeverantwoordelijk voor de inzet van ICT op school en dient daarnaast ook nog heel wat kerncompetenties te bezitten zoals teamspeler, verantwoordelijkheid, innovatief, enz.
Door het realiseren van dit uitgebreid takenpakket verdienen deze ICT-coördinatoren erkenning voor het geleverde werk. Het doel is daarom elk schooljaar een ICT-coördinator uit het Vlaamse onderwijs in the picture te zetten voor zijn of haar uitmuntende opdracht.

"Dat is de reden dat wij erg graag deze wedstrijd mee wilden organiseren. De job van ICT-coördinator mag echt niet onderschat worden en daarom proberen wij, samen met Vicli, iets terug te doen voor deze mensen en zo onze waardering te tonen," aldus Jens Cuypers van Signpost.

De winnaar draagt gedurende één jaar de titel van 'ICT-coördinator van het jaar'. Daarnaast selecteren we ICT-coördinatoren met een eervolle vermelding die we ook graag in de kijker willen plaatsen.

Uitslag

Winnares
Bertien Boon (Technisch Atheneum Halle)
Bertien vindt het vreemd als er weinig of geen ICT in de klas gebruikt wordt omdat het zo sterk verweven zit in het dagelijkse leven. Via een interne bevraging en uitvoerig onderzoek bij andere scholen deed zij heel wat inspiratie op voor haar eigen ICT-project. Onder de noemer 'GenZ' werd het ICT-project op school uitgerold, met aandacht voor zowel het technische als het pedagogisch-didactische aspect. Dit project kreeg ook erkenning van Microsoft. Gedreven, innovatief en met passie voor haar werk gaat Bertien elke dag aan de slag. Gestart als Smartschool-beheerder is ze ondertussen voltijds ICT-coördinator waarbij ze ook netoverschrijdend werkt.
Bekijk hier de video van haar inzending.

Eervolle vermeldingen
Frederic Cervini (Vrije Basisschool De Vlinder)
Joost Dendooven (Vrij Basisschool Mozaïek)
Rudi Fransen (Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen)
Bernard Paternottre (OZCS ZA Hofke van Thys vzw)
Jef Van den Broeck (Centrum voor Basiseducatie Kempen)
Koen Mariën (Rozenberg SO Mol)
Tom Peeters (ZAVO vzw)
Sven Salemans (KTA1 Hasselt)
Werner Vanhorenbeeck (Zeelyceum De Haan)