In de media

Hogeschool PXL en Limburgse cultuur- en erfgoedsector slaan handen in elkaar om cultuureducatoren op te leiden

25/09/2017

Voor het tweede academiejaar op rij gaat aan Hogeschool PXL het postgraduaat Cultuureducator van start. Deze vervolgopleiding focust op cultuureducatie voor jong en oud, op school, maar ook daarbuiten. “Een sterke publiekswerking in het veld van vrije tijd en cultuur is absoluut noodzakelijk om een zo breed mogelijk publiek te laten participeren in het culturele leven,” legt gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens uit. “Deze opleiding wil toekomstige medewerkers cultuureducatie voldoende bagage meegeven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de sector en Hogeschool PXL de handen in elkaar slaan.”

Cultuureducator, eenjarige opleiding die doelt op jobkansen en bredere publieksparticipatie

Het eenjarige Postgraduaat Cultuureducator is bedoeld voor bachelors en masters met een sterke interesse in kunst en cultuur. Onze de studenten vindt men afgestudeerden uit de lerarenopleiding, maar ook uit andere richtingen zoals toerisme, kunsten, cultuur, sociaal werk, …. De opleiding verruimt de culturele competenties – theoretisch en in de praktijk – van bachelors of jonge medewerkers in publiekswerking. “De doelstelling van de opleiding is daarmee dubbel. Enerzijds zorgen cultuureducatoren ervoor dat een breed publiek aan cultuur kan deelnemen. Anderzijds biedt de opleiding de kans aan pas afgestudeerden om in de culturele sector aan de slag te gaan,” onderbouwt gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens. In juni 2017 mochten de eerste tien cultuureducatoren afstuderen. Dit academiejaar wordt de opleiding opnieuw aangeboden.

Samenwerking voor een sterke opleiding

De opleiding wordt samen met het culturele veld ingericht. Experts uit de sector koppelen de theorie aan uitgebreide praktijkervaring. De betrokken ervaringsdeskundigen komen uit de verschillende domeinen van de cultuureducatie (erfgoed, beeldende kunsten, theater, film, media, …). In de vier modules van de opleiding – ingericht op woensdagnamiddag – krijgen de studenten gastcolleges in de klas of gaan ze, begeleid door een expert, op locatiebezoek.

“Door goed samen te werken en de culturele sector te laten participeren in deze opleiding kunnen we een programma aanbieden dat optimaal is afgestemd op de actuele noden en behoeften. Bovendien zorgt deze samenwerking voor een kruisbestuiving, en kunnen we als partners veel bijleren van elkaar,” aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.

“Ook de provinciale instellingen cultuur en erfgoed hebben samen enorm veel ervaring en expertise inzake kunsteducatie. Het zou zonde zijn die niet in te zetten om mee invulling te geven aan deze opleiding,” vult gedeputeerde Philtjens aan.

Voor meer informatie over de opleiding, kunnen geïnteresseerden terecht bij coördinator Sarina Wijnen van Hogeschool PXL via sarina.wijnen@pxl.be of op de New link waarop ook alle partners voor het lopende jaar vermeld staan.

 

Verschenen

"William Robinson (69) is de oudste op PXL" - Het Belang van Limburg

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be