In de media

Kuringen al bewoond in het jaar 800 voor Christus

18/05/2017

Tentoonstelling neemt je mee naar Hasselt-Kuringen van de ijzertijd

Dat groot-Hasselt een rijk historisch verleden heeft blijkt uit eerdere archeologische opgravingen. Heemkundige kring “De graef” Hasselt-Kuringen volgde die archeologische zoektochten op de voet en vulde de vondsten aan met hun eigen metaaldetectiewerk.

Zo ook heeft het Vlaams Erfgoed Centrum onder leiding van archeoloog Peter Hazen een archeologische opgraving uitgevoerd voor het plangebied ‘Hasselt-Kuringen, Rode Rokstraat – Larestraat’.  Op deze locatie zou immers een verkaveling worden gerealiseerd.  Tijdens de archeologische prospectie waren sporen uit de metaaltijden en mogelijk ook de middeleeuwen aangetroffen. Er werd eveneens een crematiegraf gevonden. Op basis van deze resultaten werd een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.  Deze opgraving heeft een nederzetting uit de Vroege IJzertijd en Laat-Romeinse tijd opgeleverd.

Vanaf 20 mei worden deze vondsten van Hasselt en Kuringen in de Stedelijke Bibliotheek van Kuringen aan het publiek getoond en in hun verschillende periodes (Steentijd, maar ook Keltische, Romeinse, Germaanse en Middeleeuwen) gekaderd.  Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door heemkundige kring “De graef” Hasselt-Kuringen.

De bedoeling is om de bezoekers aan de hand van de gevonden artefacten iets bij te brengen over de geschiedenis van deze regio.  De focus ligt op de ongekende geschiedenis van de aanwezigheid van een Keltische stam aan de Demer, later de Germaanse bewoners van Hasselt-Kuringen.  Dit alles wordt gedocumenteerd met studiewerk van archeoloog Peter Hazen en aangevuld met vondsten van de Heemkundige kring.  Het verhaal van Hasselt-Kuringen dient als uitgangspunt om te tonen hoe de mensen in onze regio woonden. Hier vond men wellicht de eerste sporen van de lieden van de Curi terug.

Bijdrage studenten

De derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van PXL Hasselt zullen in het kader van de keuzemodule “Maatschappelijke Persoonlijkheidsvorming” een literatuurstudie uitvoeren over de gevonden sporen en de periode waarin deze zich situeren.  “Daarnaast zullen ze twee workshops uitwerken, gericht op kinderen van de derde graad lager onderwijs. Elke workshop focust zich op een bepaald thema : de woning en keramiek.”

De workshops zullen doorgaan op vrijdag 26 mei van 14.00 tot 17.00 uur. Hiervoor werden leerlingen van de Stedelijke Basisschool van Kuringen uitgenodigd.

De tentoonstelling

De tentoonstelling is gratis te bezoeken vanaf zaterdag 20 mei en dit tijdens de openingsuren van de Stedelijke Bibliotheek van Kuringen.  Op vrijdag 26 mei in de voormiddag zijn de leden van de heemkundige kring aanwezig om extra toelichting aan de bezoekers te geven.  Op zaterdag 27 mei (laatste dag van de tentoonstelling) zal er een lezing over de archeologische opgravingen plaatsvinden.

 

Verschenen

 

"VIDEO. Kuringen bestond al in 800 voor Christus" - Het Belang van Limburg

"VIDEO. Kuringen bestond al in 800 voor Christus" - Het Nieuwsblad

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be