In de media

TETRA-financiering voor projecten rond dementie en transport

12/06/2017

Hogeschool PXL ontvangt half miljoen euro Vlaamse subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

Hogeschool PXL start volgend academiejaar met twee onderzoeksprojecten die via het Tetra-programma van de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd. Voor de projecten ‘Stay@home with Dementia’ en ‘Transport met PIT’ haalde PXL 510.443 euro binnen. De Vlaamse Overheid geeft via het Tetra-programma subsidies aan praktijkgericht onderzoek door universiteiten en hogescholen voor ondernemingen en social profit. 

Stay @ Home with Dementia: Zorgeloos wonen met behulp van zorgdomotica

Het aantal personen met dementie stijgt en tegelijkertijd is er een tekort aan residentiële plaatsen binnen de woonzorgcentra. Kan het gebruik van zorgdomotica in de thuissituatie een opname in een residentiële zorg uitstellen? Zo ja, wat zijn de specifieke randvoorwaarden en is het inzetten van dergelijke technologieën sociaaleconomisch te verantwoorden? Hoe ziet dergelijke oplossing eruit en hoe kunnen Vlaamse KMO’s hierbij oplossingen aanreiken?

Partners van dit project zijn: Hogeschool PXL (hoofdaanvrager), Hogeschool VIVES en de KU Leuven

Transport met PIT: Procesinnovatie in de Vlaamse transportsector

De impact van digitalisering op de transportsector is groot, met onder meer de opkomst van digitale vrachtbrieven en de vraag naar klanten voor real-time-informatie. De markt zal steeds sterker verwachten dat de transportsector zijn processen efficiënt organiseert, digitaliseert en openstelt naar klanten. Een van de grootste risico’s hierin is dat de IT-innovaties niet gepaard gaan met bijhorende procesverbeteringen. Dit risico is reëel omdat de Vlaamse transportsector slechts beperkt vertrouwd is met procesgeoriënteerd denken en de werkwijzes om processen digitaal te verbeteren sterk gefocust is op grote multinationals, terwijl de Vlaamse transportsector een KMO-markt is.

Partners van dit project zijn: Hogeschool PXL (hoofdaanvrager), UHasselt, Febetra en Vlaamse transporteurs.

 

Verschenen

"PXL mag aan de slag met half miljoen euro voor onderzoek" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be