In de media

“Digitale leefwereld van jongeren betrekken in de klas”

27/10/2018

Opinie door Koen Vandenhoudt (PXL-Education)

Koen VandenhoudtMeer dan ooit tevoren zijn er in het Vlaamse onderwijs computers, interactieve borden en andere slimme toestellen ter beschikking voor onze jongeren. Ook is elke school ondertussen geëvolueerd naar één grote ‘hotspot’, met dank aan het WiFi-netwerk. Dit bleek deze week uit ‘MICTIVO3’ of de ICT-monitor, een onderzoek naar de integratie van ICT in het onderwijs.

Sinds 2007 wordt dit onderzoek om de vijf jaar gehouden. Hoog tijd dus om te kijken of de digitale (r)evolutie zich ook verankerd heeft in het onderwijs.

Allereerst gebruiken jongeren hun smartphone voortdurend en overal. Om te communiceren, om de actualiteit te volgen, om informatie voor school(taken) op te zoeken. Waarom horen we echter amper dat leerlingen hun smartphone in de klas gebruiken om vragen over de leerstof te beantwoorden, om foto’s te nemen van het bordschema, om digitale informatie uit te wisselen, om samen te werken? Alle mogelijkheden van die kleine slimme toestellen in de klas bieden zoveel nieuwe kansen voor leerlingen bij het leren.

Als we het dan over sociale media en jongeren hebben, wordt vaak de link gemaakt met onveiligheid en privacyschending. Uiteraard horen jongeren veilig om (te leren) gaan met sociale media in het bijzonder. De kansen die deze sociale media bieden voor het onderwijs, worden echter te weinig benut. Leerlingen laten samenwerken, de les opnieuw bekijken, laten nadenken, vragen durven stellen en beantwoorden, zelf informatie toevoegen aan de les: het is allemaal mogelijk bij het gebruik van sociale media in de klas.

Een visie op ICT in de les is essentieel om jongeren hedendaags onderwijs te kunnen bieden. Deze wordt liefst gedragen door een zo groot mogelijk aantal leraren. Een taak waarvoor de expertise van directies, ICT-coördinatoren en pedagogisch begeleiders aangewend kan worden. Deze visie op ICT in de les kan immers pas slagen samen met een pedagogisch-didactische ondersteuning gefocust op ICT-integratie in de klas. De betrokken onderwijsactoren hoeven ook niet op een eiland deze visie te ontwikkelen of ondersteuning te bieden, er bestaan immers lerende onderwijsnetwerken. Zo verenigt Vicli, de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga en een initiatief van lerarenopleiding PXL-Education, iedereen die ICT in het onderwijs een warm hart toedraagt.

De doorbraak van het gebruik van robots, sociale media, apps, en zelfs hologrammen in de klas om het leren rijker, betekenisvoller en hedendaagser te maken zien we nu nog niet. Nóg niet… Dit geldt trouwens ook voor het bewust, kritisch en actief omgaan met nieuwe media, onze jongeren mediawijs maken dus.

Laten we in eerste instantie luisteren naar jongeren en kijken naar hun leefwereld. Als we - samen met wat we nu al goed doen - deze digitale leefwereld betrekken in de klas en bij het leren, dan verandert die ‘wereldvreemde’ school plots in een plaats waar leren uitdagender, eigentijdser en misschien wel beter wordt.

 

Verschenen

"Digitale leefwereld van jongeren betrekken in de klas" - Het Belang van Limburg

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be