In de media

PXL, Q-Top en Ergotherapie Vlaanderen lanceren elektronisch patiëntendossier

25/10/2018

27 oktober is Werelddag van de Ergotherapie

Ergotherapeuten uit binnen- en buitenland kunnen binnenkort gebruik maken van een eenvoudig elektronisch patiënten-, of beter cliëntendossier. Want wie een beroep doet op een ergotherapeut is lang niet altijd een patiënt. De opleiding Ergotherapie van Hogeschool PXL ontwikkelde het H-OPP (Hasselt Occupational Performance Profile) als didactisch instrument. Maar H-OPP bleek ook zeer bruikbaar in de praktijk. Het systeem beantwoordt dan ook aan de noden die door de overheid worden aangegeven. Softwarebedrijf Q-Top gaat H-OPP nu als elektronisch patiëntensysteem uitrollen voor de binnen- en buitenlandse markt. Een initiatief dat ook bij de beroepsfederatie Ergotherapie Vlaanderen op veel bijval rekent.

Hoewel ergotherapeuten niet meer weg te denken zijn in het zorglandschap blijft deze discipline jammer genoeg nog vaak onderbelicht. Zelfredzaamheid, langer thuis wonen, langer en duurzaam werken, het zijn allemaal tendensen in samenleving met een cruciale rol voor ergotherapeuten. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van woningen voor personen met een beperking of voor ouderen, of aan het adviseren van ergonomische principes in bedrijven. Voor ergotherapeuten ligt de klemtoon bij de cliënten in hun omgeving, om op die manier te streven naar maximale participatie in de samenleving.

Internationaal onderzoek toont aan dat de inzet van ergotherapeuten kostenefficiënt is. Wanneer je cliënten de juiste tips, adviezen en begeleiding geeft spaart dat heel wat uit op het vlak van zorg of arbeidsongeschiktheid. En dat geldt ook voor ergotherapeutische interventies bij de cliënten thuis. Ook de overheid ziet die meerwaarde in, maar de inbedding in het zorgbeleid is een langzaam proces. Bovendien wil de overheid dat ergotherapeuten goed registreren wie hun cliënten zijn en wat ze met hun cliënten doen.

Hierop was Hogeschool PXL al veel eerder voorbereid dan dat de overheid het vroeg. De hogeschool ontwikkelde een innovatieve tool die precies voldoet aan de verwachtingen van de overheid. H-OPP registreert niet alleen cliëntgegevens, maar geeft ook inzicht in de therapiedoelstellingen en interventies. Dat inzicht zet cliënten aan tot meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Een tool die aanvankelijk bedoeld was als didactisch instrument binnen de bacheloropleiding Ergotherapie van PXL bleek dus ook toepasbaar en implementeerbaar in de beroepspraktijk. “Vanaf de start van de opleiding Ergotherapie leren onze studenten cliëntgericht werken door praktijkervaring op te doen en in te spelen op de omstandigheden. Het H-OPP is een doeltreffend instrument om professioneel te leren redeneren vanuit een holistisch mensbeeld,” zegt Christine Smeets, opleidingshoofd Ergotherapie van Hogeschool PXL. Ook het werkveld en andere hogescholen waren vragende partij om H-OPP te gebruiken. “Omdat de vraag zo groot werd hebben we een bedrijf gezocht om H-OPP verder te commercialiseren en op de markt te brengen. We zijn heel bij dat we nu samen met Q-Top en Ergotherapie Vlaanderen de handen in elkaar hebben geslagen om dit verhaal verder te schrijven,” aldus Annemie Spooren, hoofd van het expertisecentrum PXL-Zorginnovatie.

“Met de academische kennis van PXL en de praktijkkennis van de vakvereniging Ergotherapie Vlaanderen, levert Q-Top de perfecte aanvulling om de noden van de ergotherapeuten te helpen vertalen naar een volwaardige tool die hen kan bijstaan in het dagelijks reilen en zeilen in hun job,” legt Etienne Custermans, zaakvoerder van Q-Top uit. “Wij hadden al snel interesse in het project. We grijpen deze kans met beide handen aan en hopen op een internationaal succesverhaal. Er is al vraag naar software vanuit het buitenland, maar het is vooral inspirerend om als vooruitstrevend bedrijf dit project mee vorm te kunnen geven.”

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Expertisecentrum PXL Zorginnovatie

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be