In de media

PXL-opleiding Journalistiek ontvangt goed visitatierapport

17/01/2018

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) publiceerde zopas het visitatierapport van de bacheloropleiding Journalistiek van Hogeschool PXL. Een goede beoordeling door een internationale commissie die in oktober 2017 de opleiding heeft bezocht.

De commissie spreekt van twee katalysatoren die het verbeterproces sterk gestimuleerd hebben. Bij de vorige visitatie in 2014 kreeg de opleiding een accreditatie met beperkte geldigheidsduur. “Ten eerste de aanstelling van een nieuw opleidingshoofd en de versterking van het opleidingsteam met docenten die ook een opdracht hebben in het journalistieke werkveld. De competentiematrix van de opleiding toont aan dat er in het huidige curriculum veel cross-over is van competenties in verschillende opleidingsonderdelen. Dit steunt deels op de werkveldexpertise die het vernieuwde opleidingsteam binnen de opleiding brengt. Ten tweede heeft de opleiding dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe organisatorisch-bestuurlijke context die door de fusie van twee hogescholen tot PXL ontstaan is: de opleiding heeft duidelijke kernwaarden opgesteld en kan een beroep doen op een helder uitgewerkt didactisch concept. Dit alles steunt op de missie van de nieuwe hogeschool - inzonderheid de zogenaamde X-factor - en het door PXL uitgewerkte kwaliteitszorgsysteem voor de opleidingen.”

Als conclusie de commissie dat ”de opleiding grondig werk heeft gemaakt van de aanbevelingen van de vorige commissie. Er is een nieuwe wind gaan waaien en er is hard gewerkt aan de vernieuwing van het onderwijs, de cultuur in de opleiding en de openheid en goeie relaties met het werkveld. Er is (veel) meer gebeurd dan alleen de aanpassing van het ‘gerealiseerd eindniveau’. De opleiding heeft een manier van werken en denken gevonden die het reageren en ageren op en in relatie met de veranderingen die zich in vooral de digitale wereld voordoen, mogelijk maakt. De commissie meent dat door de initiatieven om de opleiding multimediaal te maken, de opleiding klaar is om in te spelen op de steeds evoluerende eisen die aan een journalist worden gesteld. De ‘journalist vanaf dag 1’ wordt de ‘multimediajournalist vanaf dag 1’."

 

Verschenen

 

"PXL krijgt positief visitatierapport voor media-opleiding" - Het Belang van Limburg 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be