In de media

Hogeschool PXL ontwikkelt “hoe gaat het met je”-app voor leerlingen

25/09/2019

Uit de resultaten van het SIGMA-onderzoek van KULeuven blijkt dat meer dan 40% van de Vlaamse jongeren kampt met milde tot matige psychische problemen en dat snel ingrijpen in de vroege puberteit belangrijk is om verdere problemen te voorkomen. Hogeschool PXL heeft ook oog voor het welbevinden van leerlingen en ontwikkelde daarom een “hoe gaat het met je”-app voor leerlingen.

De app is bedoeld om het welbevinden van leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Leerlingen krijgen 5 keer per schooljaar een vragenlijst voorgeschoteld in de app. De vragen peilen naar hun welbevinden: voelen ze zich goed in de klas, voelen ze zich voldoende sociaal verbonden, kunnen ze terecht bij de klasleraar, etc. De individuele resultaten gaan enkel en alleen naar de leerlingenbegeleider, en enkel en alleen als de leerling hiermee instemt. De leerlingenbegeleider krijgt onmiddellijk een analyse van de resultaten te zien op een portaal en kan op basis van die resultaten inspelen op mogelijke dalingen van het welbevinden van een individuele leerling, een klas of een school. De app kan ook drempelverlagend werken voor leerlingen die een hulpvraag hebben.

De app wordt geflankeerd door een toolkit voor leerlingenbegeleiders die hun interventies kan onderbouwen.
De onderwijsinspectie heeft ook meer en meer aandacht voor het schoolse beleid rond het welbevinden van de leerlingen. Een app als ‘Appwel’ is wat het onderwijs van vandaag nodig heeft.

“11 Limburgse secundaire scholen zitten momenteel in een testronde van het project. Tijdens infosessies merken we dat de interesse van directies, leraren, leerlingen en ouders is groot,” zo stellen onderzoekers en lerarenopleiders Hanne Luts en Lies Hamal vast.
“Studenten van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs zullen ook allemaal met de app en de toolkit leren werken,” aldus het departementshoofd van PXL-Education Marc Hermans.

Door in te spelen op de huidige technologie, een vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en een snelle, laagdrempelige aanpak van de problemen hoopt ‘Appwel’ het verschil te kunnen maken voor elke leerling.

 

Verschenen

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be