In de media

Internationaal programma geeft IT-studenten van Hogeschool PXL vleugels

8/07/2019

Hogeschool PXL start vanaf volgend academiejaar met een uniek internationaal programma: “Global Acting in IT”. Studenten Toegepaste Informatica krijgen zo de mogelijkheid om een internationale studie te volgen op verschillende locaties. PXL-Digital werkt hiervoor samen met vier internationale partners: uit Nederland (Fontys Hogeschool, Eindhoven), Oostenrijk (University of Applied Sciences Upper Austria, Hagenberg), Spanje (Universitat de Lleida, Lleida) en Zuid-Afrika (Belgium Campus, Pretoria).

Johan Cleuren, lector en domeinverantwoordelijke internationalisering PXL-Digital, verduidelijkt het concept: “Het internationale programma is opgebouwd uit zes modules. De eerste, meer generieke, module vindt voor alle studenten plaats aan de thuisinstelling. Voor de vijf gespecialiseerde modules reizen de deelnemers naar de andere locaties. Omdat het natuurlijk niet voor alle studenten haalbaar is om naar vier andere locaties te reizen, is het ook mogelijk om een module op afstand te volgen. Maar ook dan maken ze via digitale kanalen deel uit van een internationaal team.”

Ineke Huyskens, coördinator internationalisering en projectleider Global Acting van Fontys Hogeschool ICT uit Eindhoven, tevens de initiator van dit programma, verduidelijkt: “De focus ligt niet enkel op de technische inhoud van de modules rond Cybersecurity, Data Science, UX/UI, AI en Mobile Health, maar ook op het internationale aspect van deze innovatiedomeinen en IT in het algemeen. De ondertitel luidt niet voor niets: “Innovation in international learning spaces”. Daarnaast werken we met de Sustainable Development Goals van de VN als overkoepelend thema van het project. Dit jaar is gekozen voor “Good Health and Well being”. Er wordt dus ook gewerkt rond global citizenship, interculturele communicatie en andere soft skills en dit allemaal in een zeer internationaal kader. Uiteraard is de voertaal het Engels.” 

Enrico Jacobs, directeur van de Belgium Campus uit Pretoria in Zuid-Afrika vult verder aan: “Dit programma past perfect in een globale samenleving. Wij merken dan onze studenten heel veel leren van de opvattingen van anderen over eenvoudige dingen. Zo wordt er in verschillende landen anders gekeken naar bijvoorbeeld afval (soms is dit een belangrijke vorm van tewerkstelling) of transport (aanbod openbaar vervoer, elektrische wagens t.o.v. grote afstanden, comfort.). De “meeting van minds” is een belangrijk aspect waardoor de oplossingen die ze maken beter aansluiten met de verwachtingen van de eindgebruiker.”

Tim Goffings, managing partner bij Xplore Group, besluit: “We ondersteunen dagelijks onze klanten in hun digitalisering en zien hierin de internationale dimensie steeds belangrijker worden. Zo openden we recent nog een bijkomende vestiging in Valencia. Het IT-onderwijs van de toekomst zal internationaal zijn en Hogeschool PXL neemt hierin het voortouw. Vanuit Xplore Group geven we drie toptalenten onder de studenten een extra duwtje in de rug. We betalen hun vluchten naar de verschillende locaties, aan 1000 euro per student. Bijkomend ondersteunen we PXL-Digital bij de uitwerking van hun module binnen het internationaal programma, bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken en workshops. We zijn overtuigd dat dit programma Vlaanderen en de Euregio zal versterken en verrijken.”

Professionele Bachelor in de Toegepaste Informatica