In de media

Vier TETRA-projecten van Hogeschool PXL goedgekeurd

1/06/2019

1,4 miljoen euro voor praktijkgericht onderzoek met economische en maatschappelijke impact in de regio

Vier TETRA-projecten van Hogeschool PXL, waarin de hogeschool samenwerkt met Vlaamse ondernemingen en socialprofitorganisaties, sectorfederaties en andere Vlaamse kennisinstellingen, werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van 1,4  miljoen euro. Voor Hogeschool PXL betekent dit niet alleen een impuls van 1 miljoen euro om het eigen co-creatief en multidisciplinair praktijkgericht onderzoek in haar experticecentra de komende twee jaar verder uit te bouwen, tevens spant PXL daarmee ook de kroon als hogeschool die dit jaar de meeste goedgekeurde projecten binnenhaalt in dit competitief subsidiekanaal waarin ook de universiteiten meedingen. Slechts 21 van de 54 projectaanvragen werden gehonoreerd, in vier van die 21 projecten is PXL leadpartner. 

Technologietransfer

In TETRA projecten staat technologietrannsfer centraal. Onderzoekers vertalen recent beschikbare kennis in concrete, nuttige informatie zodat Vlaamse ondernemingen en social profitorganisaties sneller en efficiënter kunnen innoveren. Dit kan gaan om nieuwe technologie, recent afgewerkt onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of andere sector.

Vier op een rij

Augmented Reality for Smart Maintain & Operate projecten, of kortweg AR 4 Smart MO

In dit tweejarig project slaan onderzoekers van het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie én Expertisecentrum PXL Smart ICT de handen in elkaar.

Zij gaan na hoe augmented reality gebruikt kan worden als een betere communicatietool in het onderhoud (maintain) én de uitbating (operate) van een gebouw. Hoe kunnen verschillende partijen snel, gericht en adequaat reageren en om de gebruikers een maximale gebruikerstevredenheid te garanderen? Hoe kunnen inspecteurs dankzij een mobiele app op de gsm of een slimme bril in één oogopslag doorheen muren kijken, achterhalen waar de leidingen zitten, wanneer die voor de laatste keer onderhouden zijn, wie de installateur was, en van wanneer de laatste keuring dateert.

Zo’n 15 bedrijven uit heel Vlaanderen, gaande van facilitymanagementbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, makelaars, aannemers DBMO, ESCO's, tot overheden, poetsfirma’s, firma’s die inspecties of onderhoud uitvoeren worden gecoacht. Het project geniet de steun van de Confederatie Bouw Limburg, de International Facility Management Association – Belgian chapter (IFMA) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum Voor het Bouwbedrijf (WTCB). Ook het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid neemt met zijn afdeling Technisch beheer deel aan dit onderzoek.

PXL-er Adrien Buteneers, onderzoekshoofd van het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie is projectpromotor, het project is goed voor 472 000 euro.

eXplainable AI voor eindgebruikers en ontwikkelaars

Steven Palmaers, onderzoekshoofd van het Expertisecentrum PXL Smart ICT, sleepte als promotor een goedkeuring in de wacht voor pioniersonderzoek waar PXL, samen met het Expertisecentrum Digitale Media (EDM) van UHasselt, artificiële intelligentie binnen handbereik willen brengen van ontwikkelaars, eindgebruikers die gebruik maken van AI-gebaseerde systemen én managers die beslissingen nemen op basis van resultaten van AI-algoritmes voor bijvoorbeeld (ver)koopsaanbevelingen op basis van financial forecasting. Het gebruik van artificiële intelligentie in hedendaagse software groeit immers pijlsnel. Voor allerlei taken, zoals automatische classificatie van beelden, het capteren en interpreteren van allerlei signalen van de gebruiker (bv. bewegingen en interacties met objecten), het aansturen van automatische chatbots en het uitvoeren van machine translation, wordt er gebruik gemaakt van complexe algoritmes uit domeinen als machine learning, computer vision, planning en knowledge reasoning. In dit onderzoek ondersteunen we softwareontwikkelaars zonder diepgaande expertise in deze domeinen om de juiste algoritmes te kiezen en op de juiste manier aan te sturen. Maar ook voor gebruikers van de software, gedragen de algoritmes zich vaak als "black boxes" die gebruik maken van allerlei gebruikersdata zonder de gebruikers daarover te informeren. Dit onderzoek situeert zich in het recente onderzoeksdomein eXplainable Artificial Intelligence (XAI). Met tutorials tonen we met praktische cases hoe bepaalde AI-technieken inzetbaar zijn en via workshops worden deze toepassingsgerichte inzichten gedeeld met Vlaamse bedrijven. Een tiental bedrijven uit de top van de Vlaamse AI-business zijn betrokken in dit onderzoek waarvoor een VLAIO-budget van 458 000 euro toegekend werd.

Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven

Toerisme in Vlaanderen groeit, bezoekersaantallen zitten in de lift maar de bezettingsgraad van Vlaamse logies kan nog omhoog. Volgens Toerisme Vlaanderen was de bezettingsgraad van Vlaamse logies in 2018 gelijk aan 64%. Inclusief toerisme biedt heel wat mogelijkheden om dit percentage te verbeteren. Met naar schatting 1 op de 6 Vlamingen die aangeven een beperking en/of zorgnood te hebben, demografische trends zoals de vergrijzing maar ook de (zorg)noden voor familievakanties vormen zij een diverse maar aanzienlijke doelgroep. Dit vormt een duidelijke strategische opportuniteit voor Vlaamse logiesverstrekkers naar potentiële verhoging van hun bezettingsgraad (o.a. tijdens dalmomenten) én economische hefbomen door innovatie-opportuniteiten voor Vlaamse toeleveranciers in de toeristische sector, zoals aanbieders van [technologische] producten, interieurontwerpers, architecten en aannemers die zorgeloos verblijven mee vorm geven. Logiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven vinden het echter moeilijk om, ondanks het potentieel van de Universal Design-aanpak, het ontwerpen voor iedereen (UD), de beschikbare kennis in de praktijk te brengen. Nochtans blijkt uit Europees onderzoek dat in België tot 49% meer rendement kan worden gegenereerd indien logiesverstrekkers minimaal zouden investeren in toegankelijkheid. Met een ruime groep van 30 hotel- en kleinschalige logiesuitbaters, interieurontwerpers, architecten en toeleveranciers uit heel Vlaanderen brengen we in kaart hoe ze hun businessmodel kunnen aanpassen inspelend op toegankelijk en inclusief toerisme. Projectpromotor is Anouk Tuinstra, coördinator van het Universal Design Woonlabo, één van de living labs van PXL-Healthcare en Expertisecentrum PXL Zorginnovatie. Dit onderzoek situeert zich op het snijvlak van innovatief ondernemen in de toeristische sector, zorgeloos verblijven, toegankelijkheid en UD-ontwerp en heeft een totaalbudget van 395 000 euro. Het project kwam tot stand in de schoot van het UDWoonlabo en Expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen, Faculteit Architectuur van de UHasselt en INTER. Toerisme Vlaanderen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Antwerpen ondersteunen het project.

Changing minds: op weg naar levenslang zorgeloos wonen. Het kruispunt tussen bouw en zorg

In dit project van Annemie Spooren, onderzoekshoofd van Expertisecentrum PXL Zorginnovatie, wordt samen met onderzoekers van Expertisecentrum PXL Smart ICT en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) ingespeeld op de toenemende vergrijzing van de Vlaamse bevolking. Die vormt zowel een uitdaging als een opportuniteit voor de toekomst. De Vlaamse Overheid streeft naar een geïntegreerd beleid op gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Volgens ‘The Belgian Ageing-studies’ woont echter één vierde van de ouderen in een ernstig onaangepaste woning. Er is een duidelijke nood aan informatie over welke technologische oplossingen er bestaan op het ogenblik dat men een woning wil aanpassen of grondig renoveren. Het aantal grondige woningrenovaties (waarvoor een bouwvergunning nodig is) is in Vlaanderen de laatste jaren in dalende lijn, mede door de hoge kost voor het verwerven van een eigen woning. In het licht van de doelstellingen op gebied van woningkwaliteit, klimaat en vergrijzing blijft het evenwel een belangrijke uitdaging om het bestaande woningpark grondig te renoveren. Daarnaast kent men een groot aantal kleine aanpassingswerken (waarvoor er ook meer financiële stimuli zijn), zoals blijkt uit de cijfers voor aanvragen van aanpassings- en verbeteringspremies. De leveranciers van producten die bij dergelijke aanpassingen geïnstalleerd worden hebben er belang bij dat hun producten gekend zijn en op correcte wijze geplaatst worden. In dit voorbereidend éénjarig TETRA onderzoek willen we de mindset veranderen naar meer aandacht voor geïntegreerde oplossingen bij renovatie: waar nu vooral de focus ligt op energiezuinigheid, geven we extra aandacht aan comfort, gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid van de woning, in het bijzonder met aandacht voor de noden van ouder worden. Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van Expertisecentrum PXL Zorginnovatie en verkent de basis voor een volwaardige TETRA-aanvraag die ingediend zal worden in 2020. Zo’n 13 bouwbedrijven, installateurs van technieken, architecten, maar ook de Vlaamse Confederatie Bouw, CM Limburg en Familiehulp participeren al in het project, dat goed is voor 117 000 euro.

PXL-Research

 

Verschenen

"Hogeschool PXL haalt 1,4 miljoen euro binnen voor pratijkgericht onderzoek" - Het Laatste Nieuws

"Projecten van Limburgse hogescholen maken het leven gemakkelijker" - Het Belang van Limburg

"Vijf projecten van Limburgse hogescholen krijgen 1,8 miljoen euro Vlaamse steun" - De Standaard

"Smak geld om bedrijven te helpen bij innovatie" - Made in Limburg

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be