In de media

Klimaatplan te weinig concreet

6/03/2020

Klimaatplan: De gemeenteraad boog zich over een uitvoerig klimaatplan. Milieuschepen Liesbeth Fransen (CD&V) lichtte een hele reeks actieplannen toe. Zo wordt het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen onder de loep genomen, er wordt een bomenbeheersplan opgemaakt met PXL en het fietsbeleid wordt verder uitgebouwd. “Dit klimaatplan is de ruggengraat van ons beleid”, stelde de schepen. In het meerjarenplan is 18 miljoen euro voorzien voor maatregelen. Oppositiefractie Groen vond positief dat er een uitvoerig plan op tafel lag. “Maar dit is niet echt een plan te noemen, eerder een opsomming van ambities”, reageerde fractieleider Katrijn Conjaerts. “Het bedrag van 18 miljoen is ook misleidend, omdat hiervan 10 miljoen gaat naar Limburg.net voor huisvuilverbranding, net een bron van CO2.” Groen stelde voor om tegen de volgende gemeenteraad een lijst met 20 prioritaire acties op te stellen met een duidelijke timing. Leon Alders (N-VA) had dan weer zijn bedenkingen bij het fietsbeleid. Schepen Fransen stelde dat het bedrag een raming was: “Een klimaatplan vertakt zich naar verschillende beleidsdomeinen. Heel wat zaken zijn ook nog niet meegeteld.” Met het schepencollege wordt bekeken of een eerste prioriteitenlijstje kan worden opgesteld.

Verschenen

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200306_04878472/klimaatplan-te-weinig-concreet

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be