In de media

Makerscollectief4Limburg afgerond: “Meer dan 2.500 faceshields gemaakt”

3/06/2020

Eind maart startte Makerspace, het technologisch maaklabo van UHasselt en Hogeschool PXL, met het 3D-printen van gezichtsschermen. De 3D-printers van Hogeschool PXL en UHasselt draaiden gedurende zes weken op volle toeren om gelaatsbescherming te maken.

Begin april bleef de vraag naar gelaatsmaskers toenemen. De initiatiefnemers lanceerden een platform, Makerscollectief4Limburg, waar zorgcentra hun noden konden doorgeven en vrijwilligers of donateurs zich konden aanmelden. De focus bleef liggen op het maken en verdelen van gelaatsmaskers voor de zorgsector. Er werd met succes gezocht naar financiële en materiële steun en vrijwilligers die konden bijspringen in de productie en distributie. De vraag vanuit de zorgsector kon zo worden opgevangen. De actie is intussen succesvol afgerond.

Coördinator Tom De Weyer is enorm opgetogen en hij is trots op alle vrijwilligers: “We hebben met hart en ziel aan dit initiatief gewerkt. Het gaf mij en de vele collega’s, studenten en vrijwilligers een grote voldoening de zorgsector te kunnen helpen op een moment dat het hard nodig was en er geen alternatieven waren.”

Er werden meer dan 2.500 ‘faceshields’ gemaakt, ongeveer 1.000 ontspanners voor mondmaskers werden geproduceerd en 8.838 uren werden besteed aan het printen in 3D. Maar liefst 200 verschillende entiteiten ontvingen een of meerdere faceshields. 37 vrijwilligers hebben gedurende de actieperiode bijgedragen in de aanmaak en verdeling van de materialen.

Men ontving 3.333 euro financiële steun en bruikbare basismaterialen van een 20-tal personen en organisaties.

Verschenen

https://www.hln.be/in-de-buurt/hasselt/actie-makerscollectief4limburg-afgerond-meer-dan-2-500-gelaatsbeschermers-gemaakt-door-37-vrijwilligers~a36026f9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Contactpersonen

{this.field(title)}

Marleen Schepers


+32 11 77 50 11

+32 477 54 21 14

marleen.schepers@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be