In de media

PXL-videoplatform piekt tijdens examenperiode

22/06/2020

V-LAB is sinds 2013 het audiovisueel centrum van Hogeschool PXL. ‘Ons V-LAB ondersteunt alle studenten en lectoren bij de voorbereiding, uitvoering, montage en de publicatie van audio- en video-opnames. Een service waarvan we intern dankbaar gebruik hebben gemaakt de afgelopen maanden. De digitalisering schakelde noodgedwongen een versnelling hoger voor iedereen door de corona-uitbraak.’ zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.   

Medewerker Anja Claes heeft haar handen vol met het ontlenen van camerasets en audiosets, maar ook tablets en fotocamera's worden vaak gebruikt voor de meest uiteenlopende studentenprojecten. Het afgelopen academiejaar werden maar liefst 18.021 audiovisuele materialen ontleend aan PXL’ers. Haar collega Ludo Motmans is voornamelijk bezig geweest met het maken van opnames in de PXL-videostudio en de montage hiervan om online weer te geven. In het vorige academiejaar 2018-2019 werd er in totaal 1.000.000 minuten naar educatieve video’s gekeken door studenten. In het huidige academiejaar 2019-2020 zien we een verdrievoudiging naar 3.000.000 minuten. De lockdown heeft hierin uiteraard een erg grote rol gespeeld. 

Coördinator Wouter Hustinx geeft duiding: ‘De examenperiode is typisch de periode waarin we het meeste online verkeer zien op ons videoplatform. Ook nu zien we dat de piek lag op 1 juni 2020, waarin er in totaal 48.763 minuten naar educatieve video’s werd gekeken. Het studeergedrag van  studenten is dus enorm geëvolueerd van het doorspitten van cursusteksten tot het bekijken en herbekijken van onderwijsvideo’s.’

Een verhuis en uitbreiding van ons V-LAB was aan de orde. Een investering van 75.000 euro die nodig was om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen in de toekomst. Video geeft de kans om echte menselijke verbindingen te maken. Naar interessante boodschappen op video wordt gekeken én geluisterd. Video is dé manier om informatie te verspreiden die toelaat dat mensen mekaar zien, horen en leren kennen. Een groot verschil met een geschreven boodschap.

‘In de zomerperiode zal het V-LAB de uitrusting van de klaslokalen met opnameapparatuur coördineren. Tegen de start van het academiejaar moet het in een kleine 200 klaslokalen mogelijk worden om de les tegelijk te livestreamen. Zo kunnen de studenten die niet on-campus aanwezig zijn, toch volwaardig deelnemen aan het onderwijsleerproces.’ besluit Wouter Hustinx.

Contactpersonen

{this.field(title)}

Wouter Hustinx


+32 11 77 58 06

+32 488 35 53 28

wouter.hustinx@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be