In de media

Waarom zou ik de gelijkenis met Panamarenko ontkennen?

17/08/2020

In het kader van de expo 'Time is on my side' in Tongeren plaatste kunstenaar Aaron-Victor Peeters bij de Jeker een tweedehandsboot met een opmerkelijk verhaal.

In 1951 besliste het Tongerse stadsbestuur om de Jeker binnen de stadsmuren te dempen vanwege de geurhinder. Sinds september van vorig jaar vloeit de 55 kilometer lange rivier weer in een open bedding door het voormalige Atuatuca Tungrorum. Dat bracht Aaron-Victor Peeters (25) op een idee. Toen curator Maxim Renard hem vroeg om deel te nemen aan de expo Time is on my side in de Ursulakapel, stelde hij voor om een afgedankte, afbladderende boot op een staketsel boven de vlakbij stromende Jeker te plaatsen.

De jonge Genkenaar behaalde aan de PXL-MAD School of Arts in de afstudeerrichting Vrije Kunsten een masterdiploma in de schilderkunst. Tijdens zijn opleiding raakte hij echter steeds meer gefascineerd door het verzamelen van oude en doorgaans niet meer bruikbare spullen, vooral auto's en motors. Hij stockeert die in een vroegere busloods. 'Ik deed stage bij Karl Philips, die eveneens graag met recycleerbare voorwerpen werkt. Hij zoekt onder meer naar menswaardige alternatieven voor huisvesting en woont zelfs in een verbouwde camper.'

U geeft aan oude objecten een andere betekenis.

Verschenen

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200816_97576782

Contactpersonen

{this.field(title)}

Erwin Goegebeur


+32 11 77 50 51

+32 495 29 98 01

erwin.goegebeur@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be