In de media

Wat we in het onderwijs leren, dat leggen we beter niet vast in achterkamertjes

25/06/2020

De voorbije legislatuur heeft de Vlaamse Regering het initiatief genomen om de eindtermen secundair onderwijs te evalueren, te herformuleren en bij de tijd te brengen. Eindtermen leggen vast wat de overheid minimaal verwacht dat scholen realiseren met hun leerlingen en zijn een controle-instrument waarmee de onderwijsinspectie aan de slag kan. Geen vodje papier dus.

 

(*) Valeria Catalano - Hogeschool PXL - ontwikkelcommissie Nederlands & andere talen

Verschenen

https://www.demorgen.be/meningen/wat-we-in-het-onderwijs-leren-dat-leggen-we-beter-niet-vast-in-achterkamertjes~b8721cd4/

Contactpersonen

{this.field(title)}

Marc Hermans


+32 11 77 50 61

+32 497 88 87 35

marc.hermans@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be