PXL

Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

In de media

Nieuwe directeurs en departementshoofden voor Hogeschool PXL aangeduid

15/11/2012

Vanaf 1 oktober 2013 vormen de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en XIOS Hogeschool Limburg een nieuwe hogeschool: Hogeschool PXL. Het opleidingsaanbod van beide instellingen wordt dan samengevoegd. Dit zal resulteren in het meest diverse aanbod hoger onderwijs in Limburg: Klik op www.pxl.be voor facts and figures!

Recent werd het nieuwe organogram van Hogeschool PXL goedgekeurd en werden de directeurs en de departementshoofden voor Hogeschool PXL aangesteld. Hiermee werd een start gegeven aan de organisatiestructuur voor onze toekomstige hogeschool. Deze stap was een noodzakelijke eerste stap: hoe sneller de structuur en beleidsverantwoordelijken gekend zijn, hoe meer tijd en slagkracht voor het toekomstige beleidsteam om de nieuwe fusiehogeschool vorm te geven tegen oktober 2013. Tot september 2013 blijven zowel binnen PHL als XIOS de huidige departementshoofden en directeurs op post. De nieuwe directeurs en departementshoofden zullen optreden als veranderingsmanager voor hun domein of departement en zo de start in oktober 2013 voorbereiden. 

7 departementen, 2 Schools of Arts

Binnen de nieuwe hogeschool zullen er in totaal 9 entiteiten ontstaan, waarvan 7 departementen en 2 Schools of Arts (namen onder voorbehoud. In het kader van de oprichting van School of Arts is de aanstelling voor de departementshoofden van PHL-Music en de MAD-faculty uitgesteld tot 2013. Gert Stinckens fungeert als waarnemend departementshoofd PHL-Music en ir. Rob Cuyvers is voorzitter van de MAD-faculty)

PXL-Tech - campus Diepenbeek - 740 studenten - departementshoofd: ir.Marleen Schepers
Bachelor in de bouw
Bachelor in de elektromechanica
Bachelor in de elektronica - ICT
Bachelor in de agro- en biotechnologie

PXL-IT - campus Elfde Linie - 700 studenten – departementshoofd: Francis Vos
Bachelor in de toegepaste informatica

PXL-Business - campus Elfde Linie - 1.520 studenten – departementshoofd: Jean-Pierre Segers
Bachelor in het bedrijfsmanagement
Bachelor in het office management

PXL-Media & Tourism - campus Vildersstraat - 730 studenten  – departementshoofd: Renilde D'Exelle
Bachelor in het communicatiemanagement
Bachelor in de journalistiek
Bachelor in het toerisme en recreatiemanagement

PXL-Social Work- campus Vildersstraat - 620 studenten  – departementshoofd : Filip Giraldo
Bachelor in het sociaal werk (maatschappelijk assistent)

PXL-Healthcare - campus Guffenslaan - 860 studenten – departementshoofd Roald Nelissen
Bachelor in de ergotherapie
Bachelor in de verpleegkunde
Bachelor in de vroedkunde

PXL-Education - campus Vildersstraat - 900 studenten  – departementshoofd Marc Hermans
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

School of Arts PXL-Music - campus Bootstraat - 180 studenten – wn. departementshoofd Gert Stinckens
Bachelor in de pop- en rockmuziek

School of Arts MAD-faculty PXL-LUCA (Khlim)- campus Elfde Linie - 500 studentenen
–departementshoofd ir. Rob Cuyvers (voorzitter) en An Laenen Co-voorzitter.

Bachelor en Master of Arts in de beeldende kunsten
Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten
Bachelor en Master of Arts in het productdesign

Wie worden de directeurs van Hogeschool PXL?

-    Directeur Financiën: Michel Lambrigts
-    Directeur Beleidscoördinatie - Onderzoek & Dienstverlening: Paul Martens
-    Directeur Onderwijs:  Elly Quanten
-    Directeur Personeel & Organisatie: Geert Masuy
-    Directeur Student en Facilitaire Diensten: Heidi Croes

Samen met de algemeen directeur Ben Lambrechts, voorzitter Frank Smeets en co-voorzitter Luc Houbrechts zullen zij het Directiecomité van Hogeschool PXL vormen.

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be