In de media

Nieuwe directeur voor MAD-faculty (KHLim - PHL)

20/06/2013

De Media, Arts and Design-faculty (MAD-faculty) werd opgericht door de hogescholen PHL en KHLim geflankeerd door de universiteiten UHasselt en KULeuven en zag het levenslicht in 2009. Die gezamenlijke expertise heeft ertoe geleid dat de MAD-faculty met 800 studenten zowel in onderwijs als onderzoek een belangrijke speler in Vlaanderen is geworden. Een brede waaier van opleidingen (Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Productdesign en lerarenopleiding) en afstudeerrichtingen, gaande van game design tot schilderkunst, van animatie tot juweelontwerp krijgen in de MAD-faculty hun plaats. De Mad-faculty is een bindteken tussen Hasselt (Elfde Liniecampus) en Genk (C-mine).

In het academiejaar 2013-2014 zal de MAD-faculty overgedragen worden naar de Hogeschool PXL (vroeger PHL) en LUCA School of Arts (KHLIM draagt opleidingen over aan LUCA). LUCA verenigt het Lemmensinstituut (Leuven), Narafi (Brussel), Sint-Lucas Architectuur (Brussel-Gent), Sint-Lucas Beeldende Kunst (Gent) en Sint-Lukas Brussel (Brussel).

Om samen met de universiteiten de MAD-faculty tot een Europese speler te maken, hebben beide hogescholen mevrouw An Moons aangesteld als kersvers directeur. Mevrouw Moons is gepokt en gemazeld in de onderwijs-, onderzoeks-, kunst- en designwereld.
Van haar wordt verwacht dat de internationale uitstraling van de MAD-faculty in onderwijs en onderzoek zich ten volle ontwikkelt. Hieraan zullen ook de universiteiten Leuven en Hasselt die mee de MAD-faculty besturen mee hun bijdrage leveren.

Personalia An Moons

An Moons studeerde in 2000 af als Master in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Al sedert haar opleiding is An gepassioneerd door kunst en cultuur. Ze is dan ook zeer vertrouwd met de ontwikkelingen binnen het Vlaamse en Limburgse kunstenveld. Van 2001 tot 2008 was ze als assistent verbonden aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen (VUB). Momenteel is ze deeltijds werkzaam als senior onderzoeker aan het onderzoekscentrum iMinds/SMIT (Studies naar Media, Informatie en Telecommunicatie), meer bepaald binnen de cluster ‘Digital Arts & Cultures’. Haar expertise situeert zich vooral op het vlak van cultureel ondernemerschap, culturele business en financieringsmodellen, creatieve economie, (toegepaste) kunsten en cultuurbeleid. Als assistent aan de VUB werkte An actief mee aan de onderwijsorganisatie en curriculumopbouw en leerde ze de diverse onderwijsfacetten kennen. Van 2008 tot 2010 was An ook als docent verbonden aan de opleiding Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze de cursus ‘Cultural industries: trends and strategies’ doceerde. Van 2008 tot eind 2012 was ze werkzaam als kabinetschef en adviseur cultuur van Limburgs gedeputeerde van Cultuur. Daarnaast zetelt ze in verschillende culturele bestuursorganen waaronder het Modemuseum Hasselt, Manifesta 9, Muziekcentrum Vlaanderen en het Mijnmuseum Beringen.

An Moons: “De functie van directeur van de MAD-faculty biedt me de unieke kans om mijn onderwijs-, en beleidservaring en expertise te verenigen in één functie. Ook zal ik het netwerk dat ik heb uitgebouwd zo optimaal mogelijk benutten in het belang van de MAD-faculty. Ik kijk er alvast naar uit om, samen met een fantastisch en dynamisch personeelsteam, mee te werken aan de uitbouw van een sterke, toekomstgerichte MAD-faculty met bovenlokale en internationale uitstraling. Mijn focus ligt op het slaan van bruggen tussen de verschillende opleidingen met respect voor hun eigenheid, tussen de twee campussen en hogescholen (Hogeschool PXL en LUCA School of Arts ) en universiteiten (UHasselt en KuLeuven) tussen onderwijs en onderzoek, tussen het secundair en hoger onderwijs en last but not least tussen het onderwijs en het werkveld. “

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be