In de media

PXL-Music blijft zeker rocken tot 2022

29/10/2013

NVAO accrediteert unieke bachelor pop- en rockmuziek

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een positieve accreditatie gegeven aan PXL-Music, de unieke bacheloropleiding Pop- en rockmuziek. “We mogen dus blijven rocken tot de zomer van 2022,” verklaart een fiere algemeen directeur Ben Lambrechts. “De commissie noemde onze materiële voorzieningen een voorbeeld voor alle opleidingen in deze sector, ook internationaal.” Ook de aandacht voor de creatieve en de zakelijke kant kreeg een positief oordeel.

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te bewaken, worden hogeschoolopleidingen in Vlaanderen doorgelicht door visitatiecommissies. Na een positief oordeel van zo’n commissie krijgt de hogeschool een accreditatie of toelating om deze opleiding  te mogen blijven organiseren. Die toelatingen worden verleend door de NVAO.

Hogeschool PXL kreeg zopas een positieve beoordeling voor PXL-Music, de unieke bacheloropleiding Pop- en rockmuziek. Daarmee mag de Hasseltse hogeschool de opleiding zeker blijven aanbieden tot het einde van academiejaar 2021-2022.

De commissie was tevreden over de duidelijke profilering van de afstudeerrichtingen (de muzikant als ondernemende creatieveling, de muziekmanager als creatief ondernemer en de muziektechnicus als creatieve versie van de geluidstechnicus), die toch een gemeenschappelijke stam kennen. Dat de opleiding zich naast het artistieke ook op de zakelijke kant van het vak richt vond de commissie positief. Ook vanuit de muzieksector krijgt PXL-Music waardering voor dit aspect.

De materiële voorzieningen noemde de commissie een voorbeeld voor alle opleidingen in deze sector, ook internationaal. Bij de ontwerpfase en aankoop van nieuw materiaal werd rekening gehouden met de noden van studenten en personeel. Ook sluit de nieuwe infrastructuur aan bij het opleidingsconcept: meer dan voorheen hebben studenten van de drie afstudeerrichtingen regelmatig en intensief contact met elkaar. Binnen PXL-Music zijn de lokalen ook toegankelijk buiten de lesuren.

Verschenen

"PXL-Music blijft zeker tot 2022" - De Standaard

"Opleiding PXL-Music blijft zeker bestaan tot 2022" - Het Nieuwsblad

"PXL-Music mag blijven rocken tot 2022" - Het Belang van Limburg

"Pop- en Rockmuziekopleiding PXL krijgt positieve accreditatie - mag tot 2022 blijven" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be