In de media

Goede evaluatie voor opleiding Communicatiemanagement

10/01/2014

De bacheloropleiding Communicatiemanagement van Hogeschool PXL (gevisiteerd als XIOS Hogeschool Limburg) kreeg op 9 januari een goed visitatierapport. De doorlichtingscommissie was positief over diversiteit, studentenbegeleiding en de goede samenwerking met het werkveld.

Hogeschoolopleidingen worden doorgelicht door het systeem van visitaties. Een commissie bestaande uit professionals, onderwijskundigen en studenten bezoekt de opleiding, en voert gesprekken op basis van een zelfevaluatierapport. Met deze gegevens schrijft de commissie haar oordeel neer in een visitatierapport dat aan de opleiding wordt overhandigd. Met een positief eindresultaat kan de opleiding een accreditatie aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag, en krijgt ze groen licht van de Vlaamse Regering.

Op 9 januari werd het visitatierapport van de opleiding Communicatiemanagement overhandigd aan de hogeschool. In haar rapport was de commissie positief over de laagdrempeligheid, diversiteit en toegankelijkheid van de opleiding. Ook de regionale en praktijkgerichte aanpak vormen een sterke troef. De goede samenwerking met het werkveld, en de aansluiting bij de noden van de praktijk vond de commissie positief. De opleiding werkt samen met tal van reclame-, communicatie- en evenementenbureaus voor stages, gastcolleges en praktijkopdrachten.

Ook waren er lovende woorden voor de studentenbegeleiding. Instromende studenten worden goed geïnformeerd over het beroepsbeeld. Voor zij-instromers werd de trajectbegeleiding als positief ervaren. Zij-instromers krijgen een passend traject op basis van de kennis die ze al verworven hebben. Ook de mogelijkheid om het eerste opleidingsjaar over twee jaren te spreiden vond de commissie een sterk punt.

Daarnaast werden ook de leervormen en het gebruik van een elektronisch portfolio als positief beschouwd. Alle opdrachten die de studenten tijdens hun opleiding afwerken komen in een digitaal portfolio, dat ze bij sollicitaties aan hun cv kunnen toevoegen.

Verschenen

"PXL-opleiding krijgt goed visitatierapport" - Het Nieuwsblad

"Goede evaluatie voor opleiding Communicatiemanagement" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be