In de media

Hogeschool PXL maakt Vlamingen mediawijs

20/05/2014

Gratis opleiding via innovatief internetplatform

Vanaf januari 2015 zal Hogeschool PXL een mediawijsheidsopleiding organiseren via MOOC of Massive Open Online Course. Dat is een online opleiding die voor iedereen toegankelijk is. Ze heeft als doel mensen aan te leren hoe ze beter met de media kunnen omgaan. De hogeschool werkt hiervoor samen met het Kenniscentrum Mediawijsheid. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Minister van Media Ingrid Lieten: “Ik ben erg overtuigd van het belang van een mediawijze samenleving, die inzet op de digitale competenties van z’n burgers. Een MOOC is een ideale manier om jongeren én ouderen wegwijs te maken in een mediawijze wereld. Het grote voordeel van die MOOC is dat het voor iedereen toegankelijk is. Ons doel is immers via zoveel mogelijk complementaire kanalen mensen te bereiken en hen bewust te leren omgaan met onze snel evoluerende media. Onze digitale samenleving evolueert en heeft enorm veel voor ons in petto. Enkel door hier mediawijs op in te spelen, kunnen we er de vruchten van plukken en laten we ons niet inhalen door die digitale evolutie.”

De opleiding wordt georganiseerd door Hogeschool PXL. Iedere geïnteresseerde Vlaamse burger kan deelnemen. “We richten ons niet alleen naar studenten, maar ook naar werkzoekenden en professionals,” verklaart algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL. “Binnen het hoger onderwijs is de MOOC een hot topic. Deze trend komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en Canada. Grote universiteiten zoals Harvard en Stanford organiseren MOOC’s waarin wereldwijd deelnemers kunnen participeren. Een dergelijke cursus organiseren valt binnen de visie van Hogeschool PXL. We willen sterk inzetten op ICT en innovatieve onderwijsmethoden. Dat we iedere Vlaming bij dit project kunnen betrekken, is ongezien,” aldus Ben Lambrechts.

Over een looptijd van tien weken komen evenveel inhoudelijke thema’s aan bod zoals online privacy, doeltreffend zoeken met Google en de impact van de mediatisering op onze gezondheid. Per thema geeft een inhoudsexpert een inleiding via een online hoorcollege. Daarnaast begeleiden ervaren mediacoaches de deelnemers in het verder verwerken van de leerstof. Via zelftoetsen kunnen deelnemers peilen naar hun vooruitgang. Ook worden ze uitgedaagd om te participeren in discussiefora en via sociale media.

De MOOC start in januari 2015 en kent een looptijd van 10 weken. Deelnemen is gratis.

Verschenen

"PXL start met gratis opleiding 'mediawijsheid'" - Het Belang van Limburg

"PXL start met gratis opleiding 'mediawijsheid'" - Gazet van Antwerpen

"Opleiding in Mediawijsheid start in januari 2015" - Metro

"PXL leert je omgaan met media" - Het Laatste Nieuws

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be