In de media

In het departement PXL-Education leeft Gedichtendag

3/02/2014

Naar aanleiding van Gedichtendag op 30 januari bestookten de lectoren van het departement PXL-Education elkaar en hun studenten met heel verschillende gedichten. Uiteraard ging de aandacht naar het eerste product van de Dichter des Vaderlands, Charles Ducal: “Woord tegen woord”. Alle lectoren konden het ’s morgens in hun mail lezen en herlezen. Collega’s van de lerarenopleidingen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs stuurden mekaar klassiekers van Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert, Koos Meinderts, Johanna Kruit en anderen.

Er waren ook minder gekende werkjes bij, beeldgedichten en filmpjes, niet alleen in het Nederlands maar ook in het Frans en het Engels. Sommige lectoren waagden zich zelf aan een stuk poëzie en schreven teksten die helemaal in de lijn van hun vak lagen, vaak met een humoristische inslag.

De gedichten die werden rondgestuurd vonden ook hun weg naar de studenten: elke docent begon zijn les met het voorlezen van wat poëzie, en de jongeren werden uitgedaagd hetzelfde te doen.

Onder de studenten blijkt er overigens heel wat poëtisch talent te leven, een vaststelling die jaren geleden resulteerde in een traditie. De UHasselt en Hogeschool PXL organiseren elk jaar de gedichtenwedstrijd “Kruip in je pen” waarbij studenten hun meest verrassende, inspirerende en vaak emotionele gedichten laten beoordelen door een jury. De winnaars ontvangen hun prijs tijdens een diner dat hen wordt aangeboden op 20 februari, en waarop ze hun gedicht kunnen (laten) voordragen. Zesenzestig studenten namen dit jaar aan de wedstrijd deel, wat de uitspraak van de Dichter des Vaderlands alleen maar bevestigt: “De poëzie is niet dood. Ze is springlevend”. Op de Hogeschool PXL is dat alvast zo!

Verschenen

"In het departement PXL-Education leeft Gedichtendag" - Het Belang van Limburg

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be