In de media

Milieubewuste PXL-studenten denken aan zichzelf

22/05/2014

Meer groene energie, goedkoper openbaar vervoer, energiezuinig wonen. Het zijn slechts een paar wensen van de PXL-studenten die vooral milieubewust blijken te zijn, maar ook aan zichzelf denken. Hierdoor zijn er naast een aantal logische conclusies, ook tegenstrijdige antwoorden uit de bus gekomen. Met 567 deelnemers was de grote PXL-verkiezingsenquête een groot succes.

De studenten van Hogeschool PXL in Hasselt zijn milieubewust. Maar liefst 65% van de ondervraagden vindt dat er meer investeringen in groene energie moet komen. Verder moeten we de uitstoot van uitlaatgassen verminderen door te investeren in goedkoper openbaar vervoer, dat is de mening van 8 op de 10 studenten. Daarnaast wil 75% meer stimulerende maatregelen om energiezuinig te wonen.

Dat de studenten vooral aan zichzelf gedacht hebben blijkt uit de resultaten op het gebied van arbeid. 87% vindt dat jobstudenten meer werkdagen moeten krijgen en 83% wil dat bedrijven meer jongere werknemers aannemen. 6 op de 10 vinden dan weer dat ze meer korting moeten krijgen om musea te bezoeken. Opmerkelijk, want jongeren lijken de weg naar musea niet te vinden.

Van meer blauw op straat liggen de studenten niet wakker, een teken dat de jongere zich veilig voelt. Ook een strengere controle op internetactiviteiten is niet nodig. Dat jongeren tolerant zijn tegenover anderen blijkt uit de resultaten van het thema diversiteit. 60% van de PXL-studenten vinden dat er strenger bestraft moet worden op het vlak van racisme en discriminatie. Tegelijk moet ook de immigratiestroom beperkt worden, vindt 6 op de 10. Dat mannen en vrouwen gelijk zijn voor jongeren blijkt uit de stelling over de afschaffing van de loonkloof. 85% van de ondervraagden schaart zich achter deze stelling.

Naast de voordelen bij arbeid en cultuur, vinden 65% van de jongeren dat ze een goedkoper woonkrediet moeten krijgen dan volwassenen. Sp.a denkt met de legalisatie van cannabis veel stemmen van jongeren binnen te halen. Uit onze enquête blijkt echter dat 60% hier helemaal niets voor voelt. Slechts 22% vindt dat jointjes legaal moeten worden. Op het gebied van onderwijs krijgt CD&V dan weer een verkiezingsklap van de PXL-studenten. Hun voorstel om de grote vakantie in te korten kan op weinig bijval rekenen, 80% was het niet eens. 8 op de 10 vinden dan weer wel dat er meer begeleiding moet komen in het lager onderwijs met het oog op verdere studies.

Ook de huidige generatie ziet nog heil in het voortbestaan van landen binnen de grenzen van Europa. De ‘Verenigde Staten van Europa’ lijkt voorlopig dus nog niet aan de orde. Maar ook bij dit thema komt de tegenstrijdigheid van de jongere weer naar boven. Hoewel de landen blijven bestaan, moet Europa meer bevoegdheden krijgen, dat vindt een meerderheid van 35%. Verder lijken ze zich ook niet bewust van sommige mogelijke gevaren. Een Europees pijnpunt is volgens de studenten het prijsverschil van goederen en diensten. 55% zou graag willen dat er geen prijsverschillen meer zijn binnen Europa. Volgens onderzoekers is het verdwijnen van deze verschillen niet goed. Zo kunnen we de economische situatie slecht inschatten en zou het mogelijk zijn dat we een nieuwe crisis niet zien aankomen.

Met 567 deelnemers was de grote PXL-verkiezingsenquête een groot succes. Uit de resultaten kunnen we afleiden dat de jongere vooral aan zichzelf denkt en de mogelijke voor-en nadelen amper lijkt af te wegen. Hierdoor vloeien standpunten van verschillende partijen door elkaar. Het is aan de jonge kiezer om dan een afweging te maken van welke thema’s hij of zij de belangrijkste vindt om dan op een partij te stemmen. Kiezen is altijd een beetje verliezen…

Verschenen

"Studenten Hogeschool PXL kiezen milieubewust en tolerant" - De Standaard

"PXL-studenten kiezen milieubewust en tolerant" - Het Nieuwbslad

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be