In de media

Opleiding Vroedkunde: KHLim en PXL gaan elk hun eigen weg

5/02/2014

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de beslissing van de KHLim en Hogeschool PXL  om de Opleiding Vroedkunde afzonderlijk te organiseren vanaf academiejaar 2014-2015. De KHLim verhuist in september 2015 haar opleiding naar Genk. Hogeschool PXL blijft de opleiding in het “Moederhuis” te Hasselt aanbieden. De beide hogescholen hebben er alle vertrouwen in dat de beide opleidingen Vroedkunde verder kunnen werken in de beste verstandhouding op het elan van vroeger.

Oud moederhuis

Enkele jaren geleden heeft de KHLim beslist om voor haar departement Gezondheidszorg  een nieuwbouw te realiseren op de campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Dit gebeurt in samenwerking met HBO5 verpleegkunde te Genk , de stad Genk en het OCMW. Deze beslissing viel nadat de mogelijkheid tot uitbreiding van de huidige vestiging in Hasselt helaas onmogelijk bleek. De uitbreiding was noodzakelijk vanwege het steeds groeiende aantal studenten bij de opleiding verpleegkunde en de vraag naar innovatieve skills labs. De nieuwbouw in Genk zal klaar zijn in september 2015.

De organisatie van één opleiding op twee plaatsen en het werken vanuit twee verschillende administratieve en organisatorische systemen bleek voor de toekomstige werking van de opleiding vroedkunde  onhoudbaar. De overdracht van de opleiding Vroedkunde naar één van de twee hogescholen (PXL of KHLim) bleek niet haalbaar voor de besturen.

De huidige studenten zullen tijdens het lopende academiejaar geen hinder ondervinden. De gemeenschappelijke opleiding wordt dit academiejaar  verder samen georganiseerd. Studenten in opleiding krijgen de mogelijkheid om op het einde van het huidige academiejaar een keuze te maken voor de KHLim of voor Hogeschool PXL.

Jaarlijks behalen ongeveer 35 studenten het diploma waarvan 1/3 verder studeert binnen een masteropleiding of andere gespecialiseerde opleiding, 1/3 vindt werk als vroedvrouw binnen de eerstelijnszorg of ziekenhuissector; 1/3 gaat als verpleegkundige aan de slag. De  opleiding telt vandaag 140 studenten.

De twee hogeschoolbesturen willen echter wel de studenten de kans bieden om wederzijds opleidingsonderdelen op te nemen en indien nodig docentenuitwisseling te realiseren. We spreken van een afzonderlijke organisatie, maar toch met de intentie om samen te werken waar mogelijk.

Verschenen

"KHLim en PXL krijgen allebei een opleiding Vroedkunde" - Het Nieuwsblad