In de media

PXL, PLOT en Provincie Limburg starten met School of Safety

21/01/2014

Multidisciplinair werken in noodsituaties en veiligheid

Op 20 januari gaven Hogeschool PXL, het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) en de Provincie Limburg de officiële aftrap van de School of Safety. Met dit opleidingsinitiatief willen de partners op een interdisciplinaire manier de eerstelijnswerkers samenbrengen en opleiden rond alles wat met veiligheid en  preventie te maken heeft.

“We richten ons onder andere op professionals uit de welzijnssector, ambulanciers, brandweer- en politiemensen...“ verklaart gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Als het op veiligheid aankomt worden deze mensen in hun eigen domein vaak met gelijkaardige situaties geconfronteerd. Ook dienen ze soms samen te werken in onverwachte omstandigheden, denken we maar bij het in werking treden van het Rampenplan” verklaart gouverneur Herman Reynders.

“Interdisciplinaire vorming, waar de verschillende doelgroepen van elkaar kunnen leren is van strategisch belang, “aldus Jacky Vastmans, directeur van het PLOT. 

Halfjaarlijks zal een vormingspakket aangeboden worden. De eerste cyclus gaat in februari van start, en omvat onder andere vormingen rond conflicthantering, deontologie, sociale media en communicatie met slachtoffers.

Netwerking

Minstens even belangrijk voor de cursisten is de netwerking. Ze komen uit verschillende domeinen, en kunnen contacten leggen met collega’s uit andere sectoren. In crisissituaties kan een goed netwerk een meerwaarde betekenen. Een professional uit de welzijnssector kan bijvoorbeeld al sneller weten hoe het er bij een ambulancedienst aan toe gaat, en hierop anticiperen.

De School of Safety is een eerste concreet project binnen de partnership die Hogeschool PXL en het PLOT aangingen. “PXL heeft veel ervaring in hogeschoolonderwijs en heeft een sterk uitgebouwde opleiding voor de welzijnssector. Levenslang leren en netwerking met bedrijven zijn sterke troeven,” aldus Frank Smeets, voorzitter van Hogeschool PXL. Het PLOT is een sterke partner voor onder andere politie, brandweer en overheden. Het opleidingscentrum heeft zich hier sterk op toegespitst, en heeft ook vele contacten in deze doelgroepen. Door de krachten te bundelen met de Provincie Limburg in de School of Safety, kunnen ze gezamenlijke vormingen aanbieden die verschillende disciplines en domeinen overstijgen en samenbrengen.

Verschenen

"School of Safety leidt hulpverleners op" - LimburgActueel

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be