In de media

PXL en Vlaamse Overheid investeren 1 miljoen euro in toegepast onderzoek

4/07/2014

Hogescholen krijgen van de Vlaamse Overheid jaarlijks financiële middelen voor onderzoek en innovatie. Hogeschool PXL zet deze middelen in voor projecten die toepasbaar zijn voor het bedrijfsleven en de non-profitsector. Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL: “Dit jaar investeren we een miljoen euro in onderzoek en innovatie. We starten met zes nieuwe projecten, waaraan maar liefst 25 onderzoekers meewerken.

"In elk project werken we samen met belangrijke Limburgse stakeholders uit het werkveld. Op die manier draagt Hogeschool PXL haar steentje bij aan de ontwikkeling van Limburg",  aldus Ben Lambrechts.

Technologie helpt mensen met hersenletsel zelfstandig functioneren

Eén project valt op in de lijst: Erwin Vanroye gaat digitale stappenplannen ontwikkelen voor het uitvoeren van eenvoudige handelingen door mensen met een hersenletsel. De bedoeling is het frame zo eenvoudig te maken dat iedereen uit de directe omgeving van de cliënten, de instructies voor de handelingen kan aanmaken.

Dit project wil een hulpmiddel realiseren voor geautomatiseerde aanmaak van digitale stappenplannen die cliënten stapsgewijs  en zo zelfstandig mogelijk door de opeenvolging van deelhandelingen in specifieke vaardigheden kan leiden.

Mensen met een hersenletsel hebben vaak problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen die een opeenvolging van eenvoudige stappen vragen, bijvoorbeeld koffiezetten. Als deze mensen instructies hebben om op terug te vallen, lukt dat wel. De moeilijkheid hierin is dat de instructies op maat van de cliënt moeten gemaakt worden voor heel wat dagelijkse handelingen. Bij het voorbeeld van het koffiezetten moet de instructie specifiek zijn voor het type toestel dat de cliënt gebruikt en moet het ook nog de instructies zo opstellen dat het voor deze specifieke cliënt duidelijk is. Voor de ene persoon is bijvoorbeeld een gesproken instructie het makkelijkst, voor een andere een geschreven en voor nog een andere zijn tekeningen het makkelijkst. Het maken van deze instructies is dus erg arbeidsintensief.

De uitdaging in dit project ligt in de flexibele inzetbaarheid van een hedendaagse technologisch hulpmiddel ter vervanging van het arbeidsintensief en manueel ontwikkelen van op maat gemaakte instructies. Het eindproduct kan gebruikt worden door een breed publiek van cliënten, hulpverleners, therapeuten, leerkrachten, mantelzorgers, familieleden…

Woonwijzer dementie

Onderzoeken hoe vormgeving en de inrichting in de thuiszorg kan bijdragen aan het algemeen welbevinden van personen met dementie en hun omgeving en daarop aansluitend een screeningstool voor particuliere woningen ontwikkelen om dit in kaart te brengen.

Sustainable Comfort by Energyflow Management

Met dit project wil men zich concentreren op het terugdringen van het energieverbruik door het integreren van BACS (Building Automation Control Systems) in de bouwindustrie met als bijkomende factor het behouden of verbeteren van het comfort. Het project onderzoekt hoe het comfortniveau gegarandeerd kan blijven terwijl het energieverbruik alsmaar beperkt moet worden?

taalCULTuur

Meerdere studies tonen de meerwaarde van taalontwikkelend en ontdekkend onderwijs aan voor álle kinderen. Vertrekkende van deze theoretische inzichten uit de academische wereld en goede praktijkvoorbeelden uit het meertalige onderwijsomgevingen worden samen met het werkveld efficiënte en werkbare strategieën uitgewerkt voor taalontwikkelend lesgeven in een meertalige schoolomgeving en in een tweede fase ondersteuning gegeven bij het implementeren ervan. De leermiddelen worden verrijkt door de integratie van aantrekkelijke, artistieke beelden en hedendaagse muziek.

Best practices voor (open) data

Doelstelling: Ter beschikking stellen van een reeks guidelines, best practices en documenten om allerhande partijen toe te laten om (publieke) data te ontsluiten volgens open standaarden. Deze data kunnen dan gebruikt worden om applicaties en nieuwe toepassingen te bedenken en ter beschikking te stellen.

Gepersonaliseerd leren realiseren met tablets

Doelstelling: In dit project zullen handvaten ontwikkeld worden en implementaties opgezet worden in scholen om doeltreffend en efficiënt gepersonaliseerd leren met tablets te realiseren.

Verschenen

'PXL en Vlaamse overheid investeren 1 miljoen euro in toegepast onderzoek' - Het Belang van Limburg

'PXL en Vlaamse Overheid investeren 1 miljoen euro in toegepast onderzoek' - LimburgActueel.be

'In Limburg: 1 miljoen euro voor toegepast onderzoek' - Limburgnieuws.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be