In de media

Technisch onderhoud door PXL-studenten levert hogeschool besparing op

7/03/2014

Acht laatstejaarsstudenten Elektromechanica hebben de afgelopen weken het technische onderhoud van de PXL-Tech-campus in Diepenbeek voor hun rekening genomen. De hogeschool slaat zo twee vliegen in één klap: een praktijkgerichte meeloopstage voor de studenten zelf en een kostenbesparing erbovenop. “Middelen die we kunnen investeren in onderwijs, onderzoek en voorzieningen voor onze studenten,” luidt het.

Campusbeheerder Roger Vrancken: "In het verleden hebben we het preventieve onderhoud aan onze elektrische schakelkasten om organisatorische redenen altijd uitbesteed aan een externe firma. Voor onze campus in Diepenbeek betekende dat doorsnee een aantal dagen werk en een kostenplaatje van om en bij de 3.000 euro. Dit jaar zagen we – dankzij de extra meeloopstage in de opleiding elektromechanica – een opportuniteit om het werk door studenten te laten uitvoeren, onder deskundige begeleiding natuurlijk."

Technisch docent Chris Hendrickx: "Het gaat om een selectie studenten van de afstudeerrichting onderhoudstechnologie. De afgelopen weken hebben zij diverse onderhoudsopdrachten uitgevoerd op de campus, waaronder infraroodmetingen in de elektrische schakelkasten, maar daarnaast ook de opbouw van een nieuwe kleine installatie met zonnepanelen en micro-invertoren, op het dak van de campus. Doordat de studenten permanent begeleid werden door zowel docenten als onderhoudspersoneel, is de kwaliteit van hun werk even goed als dat van een externe firma. En die praktijkervaring neem je de studenten niet meer af. Daar kun je zelfs geen prijs op plakken."

De resultaten van de meeloopstage werden afgelopen week voor een jury gepresenteerd en de commentaren – zowel van de studenten zelf als van de begeleidende docenten - waren zeer positief. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het preventieve onderhoud door elektromechanicastudenten uitgebreid naar alle PXL-gebouwen, ook die op de campus in Hasselt. Dat zou de hogeschool in het eerste uitvoeringsjaar een kostenbesparing van 15.000 tot 20.000 euro kunnen opleveren. Opleidingshoofd Patrick Pilat: "We zijn als opleiding permanent op zoek naar realistische praktijkopdrachten. Wel, veel realistischer dan onze eigen grote PXL-gebouwen kan je ze als onderhoudstechnicus eigenlijk niet krijgen.”

Algemeen directeur Ben Lambrechts: “Met praktijktoepassingen als deze creëren we een win-winsituatie. Studenten kunnen leren aan de hand van echte situaties. De kosten die we als hogeschool uitsparen kunnen we investeren in onderwijs, onderzoek en voorzieningen voor onze studenten.”

Verschenen

"Studenten doen zelf technisch onderhoud op PXL-campus" - Het Belang van Limburg

"Studenten doen technisch onderhoud bij PXL" - De Standaard

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be