In de media

Hogeschool PXL organiseert opleiding over medische gegevens voor ziekenhuizen

29/04/2015

In de huidige ziekenhuisfinanciering spelen de  Medische Gegevens binnen de Minimale ZiekenhuisGegevens (MG-MZG) reeds jaren een belangrijke rol. In de aangekondigde nieuwe ziekenhuisfinanciering gaat dit enkel toenemen. Het is daarom primordiaal om goed en correct opgeleid registratiepersoneel te hebben, zodat de door de ziekenhuizen opgestuurde gegevens beantwoorden aan alle voorschriften.

In België worden deze MG-MZG sinds de verplichte invoering ervan in oktober 1991 gecodeerd volgens een internationale standaard: ICD (international classification of diseases). Tot nu was dat versie 9, maar vanaf 1 januari 2016, met 2015 als overgangsjaar, zullen deze gegevens moeten worden gecodeerd in ICD-10-BE. Omdat dit zeer grote wijzigingen inhoudt is de nood aan opleiding erg groot. Tijdens één van de vele overlegmomenten die de PXL-opleiding Medical Management Assistant met het werkveld heeft, kwam de vraag van de Limburgse ziekenhuizen om een cursus op maat uit te werken. Docent dr. Peter Heirman stak samen met enkele collega’s (allen AHIMA ICD-10-CM/PCS gecertificeerde artsen) een boeiend programma in elkaar, met medewerking van de FOD Volksgezondheid en 3M. 

 “We hadden gerekend op een 60-tal cursisten die we in 2 groepen zouden indelen, maar het zijn er heel snel meer dan 80 geworden en we hebben de inschrijvingen moeten stopzetten, want meer dan 2 groepen konden we gelijktijdig niet organiseren”, aldus opleidingshoofd Nash Vlachos. De aanvragen blijven evenwel toekomen, ook van buiten de provincie en daarom wordt er in het najaar nog een derde opleidingssessie georganiseerd. Meer info op http://app.pxl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=1582

“Deze opleiding is nogmaals een voorbeeld van de maatschappelijke dienstverlening die de hogeschool voorstaat”, weet departementshoofd PXL-Business Jean-Pierre Segers. “In al onze opleidingen staat de verwevenheid van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening centraal. Zo kunnen wij onze inhoudelijke expertise versterken en delen met onze stakeholders.”

Verschenen

"PXL organiseert opleiding over medische gegevens voor ziekenhuizen" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be