In de media

UCLL en PXL slaan handen in elkaar voor biodiversiteit

17/03/2015

Provincie Limburg steunt nieuwe groendaken in Diepenbeek

Op 18 maart 2015  leggen studenten van de opleidingen Milieuzorg (UCLL) en Groenmanagement (Hogeschool PXL) twee nieuwe groendaken aan op hun eigen campus. Een onderzoeksproject met de steun van de provincie Limburg moet de UCLL- en PXL-onderzoekers leren welke soorten extensieve groendaken het meest bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit.

"Dat groendaken heel wat voordelen bieden, is intussen welbekend", aldus Bea Toppet, onderzoeker groenmanagement aan Hogeschool PXL. "Ze vormen een natuurlijke buffer voor regenwater, reduceren de uitstoot van CO2 en besparen ook energie omdat ze klimaatregelend werken. Wat minder geweten is, is dat ze ook goed zijn voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan levensvormen dus binnen een gebied. Een recente studie van WWF geeft aan dat het aantal diersoorten op aarde de laatste 40 jaar nagenoeg gehalveerd is. Groendaken kunnen daarvoor gedeeltelijk een oplossing bieden: ze trekken dieren aan en dat is vooral belangrijk in verstedelijkte gebieden en industriezones, want daar is de laatste decennia door bouwactiviteiten en versnippering de biodiversiteit het sterkst achteruitgegaan."

De nieuwe groendaken in Diepenbeek vormen de start van een onderzoeksproject dat loopt tot oktober 2016. Pieter-Jan D'Huys, projectleider en onderzoeker aan Lab4U van UCLL: "Doel van het project is na te gaan hoeveel leven er mogelijk is op verschillende types van extensieve groendaken.  Studenten Milieuzorg en Groenmanagement zullen onder begeleiding van de projectonderzoekers zowel de planten als de dieren op die groendaken monitoren. Op het eind van het project hopen we een set van biodiversiteitsbevorderende maatregelen op te stellen en die te delen met alle betrokkenen, van architecten over aannemers tot onderhoudsbedrijven. Dat we onze eigen studenten Groenmanagement en Milieuzorg kunnen inschakelen in het project, is een win-win. Van dit soort concrete projecten leren ze het meest en het is een mooie aanzet voor het onderzoek dat ze in het kader van hun bachelorproef zullen uitvoeren."

Voor het onderzoeksproject werken UCLL en PXL samen met Optigreen, de gemeente Diepenbeek, Natuurpunt en het Centrum Duurzaam Groen. Het project kreeg een subsidie van de provincie Limburg. Ludwig Vandenhove, gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu en natuur: "We kunnen dit soort nieuwe onderzoeksinitiatieven vanuit de provincie alleen maar toejuichen. Een groene toekomst is veel meer dan het planten van een boom in een natuurgebied. Altijd aanbevelenswaardig natuurlijk, maar wie op zijn huis midden in de stad een groendak aanlegt, maakt minstens een even groot ecologisch statement. Als we willen dat onze steden leefbaar blijven en dat de biodiversiteit niet drastisch blijft achteruitgaan, dan zijn groendaken alvast een deel van de oplossing.".

Verschenen

"UCLL en PXL slaan handen in elkaar voor biodiversiteit" - LimburgActueel.be

"Groendaken als onderzoeksproject" - Limburgnieuws.be

 

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be