In de media

AED-toestellen in politiecombi's

7/11/2016

Sinds kort zijn de combi's van de politie Limburg Regio Hoofdstad uitgerust met een AED-toestel. Hogeschool PXL organiseert in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis een opleiding voor alle politiemensen van de zone.

In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vandaag overleeft amper 8 % van deze slachtoffers. Veel slachtoffers overlijden nog voor ze het ziekenhuis bereiken. Het is bewezen dat een snelle reanimatie met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED) levens kan redden. Een AED-toestel is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Als eerste ter plaatse

"Omdat de politie vaak als eerste ter plaatse is bij een kritieke situatie, hebben wij beslist om in de combi's van onze politiezone een AED-toestel te installeren," zegt Nadja Vananroye, voorzitter van het politiecollege van de zone Limburg Regio Hoofdstad. "Dit initiatief past perfect binnen de hulpverleningstaak van de politie. Als er kostbare, levensreddende seconden gewonnen kunnen worden, moeten we over zo'n beslissing niet twijfelen. Daarnaast gaan we ook alle politiemensen van de zone een opfrissingscursus geven van de basis reanimatietechnieken."

In totaal werden 15 combi's uitgerust met een AED-toestel. "In de toekomst gaan we systematisch AED-toestellen bijkopen om er ook in al onze politiekantoren één te hangen," vult korpschef Philip Pirard aan. "Daarnaast gaan we ook bekijken om in een latere fase onze administratieve personeelsleden op te leiden over de materie."

Opleiding

Vanaf vandaag krijgen elke week een 25-tal politiemensen een opleiding die verzorgd wordt door Hogeschool PXL, in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis. "Tijdens een opleiding van 2 uur leren de politiemensen basistechnieken aan om slachtoffers met een hart- en ademhalingsstilstand op een veilige manier te benaderen en de reanimatie op te starten," zegt Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare. "Het gebruik van de automatische externe defibrillator en het beademen van het slachtoffer met en zonder beademingsmasker wordt getraind in deze opleiding die bestaat uit een halfuur theorie en anderhalf uur praktische oefeningen. Vaak zijn interventieploegen van de politie als eerste bij een mogelijk slachtoffer. Door onmiddellijk eerste hulpverlening op te starten is de overlevingskans 4 tot 5 keer groter. Samenwerkingsinitiatieven als deze zijn enorm belangrijk voor onze Hogeschool PXL omdat we door dergelijke opleidingen op een effectieve wijze bijdragen aan een efficiënte hulpverlening."

Iedere seconde van levensbelang

"Bij een hartstilstand is iedere seconde letterlijk van levensbelang," zegt dr. Pascal Vranckx, cardioloog-intensivist. "Daarom staan we als ziekenhuis en hartcentrum voor de volle 100% achter het AED project van de politie Limburg Regio Hoofdstad. Hun ploegen staan dicht bij de bevolking en zijn vaak als eerste ter plaatse. Hun tussenkomst kan vaak het verschil maken. Niet alleen de slachtoffers zijn gebaat bij een snelle start van CPR met een AED. Ook als ziekenhuis hebben we er alle belang bij. Een goeie BLS (Basic Life Support) is immers de basis voor ALS (advanced Life Support) door gespecialiseerde MUG teams. We ondersteunen het project dan ook graag door gespecialiseerde spoedverpleegkundigen in te zetten tijdens de opleiding van de agenten."

 

Verschenen

 

"Zelf leven gered met defibrillator" - Het Laatste Nieuws

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be