In de media

Buurtsport laat Hasseltse jongeren nu hele jaar door kennismaken met sport

2/03/2016

Al vier jaar lang organiseert de Sportdienst van de stad Hasselt in samenwerking met Hogeschool PXL en de sociale partner vzw Arktos ‘Buurtsport’. Dit project laat jonge Hasselaren in hun eigen wijk kennismaken met verschillende sporttakken. De voorbije jaren vonden er vier zulke buurtsportdagen plaats. Nu loopt het project voor het eerst het hele jaar door.

Het opzet van de Buurtsportdagen blijft dezelfde als de vorige edities. Hasseltse jongeren tussen 6 en 12 jaar, en specifiek deze binnen kansengroepen, aan het sporten krijgen door hen in hun eigen buurt op een zeer laagdrempelige manier te laten proeven van verschillende sporttakken. Zo is inschrijven niet nodig, zijn de initiaties gratis en mag iedereen op eender welk moment deelnemen. Bovendien krijgen de jongeren ook steeds inspraak. Zo mogen ze mee de inhoud van de volgende sessie bepalen.

“De voorgaande jaren organiseerden we samen met de studenten uit de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van Hogeschool PXL en vzw Arktos vier buurtsportdagen. Dit in de wijken Ter Hilst, Banneux en Runkst, waarbij in Banneux ook een aanbod voor kinderen ouder dan 12 bestaat”, vertelt schepen van Sport Habib El Ouakili. “Die waren telkens erg succesvol en vele deelnemers waren bijgevolg erg ontgoocheld als het project er na vier keer op zat. Daarom blijven we vanaf dit jaar buurtsportdagen organiseren tot en met de herfstvakantie. De studenten van Hogeschool PXL begeleiden opnieuw de eerste vier langere sessies als stage, waarvan er nog twee plaatsvinden op woensdag 2 en 9 maart van 14 tot 15.45 uur. De Sportdienst treedt daarbij op als partner bij het uitwerken van het lessenpakket en ook de terugkoppeling van de stagemomenten.”

Studenten PXL-Education: Arjen Verjans en Robin Mathieu gaan voor hun Bachelorproef de doelgroep in kaart brengen en de deelnemers bevragen inzake welbevinden, inhoudelijke tevredenheid en participatiegraad. “Zo kunnen we de werking naar toekomstige edities toe nog verfijnen”, voegt Anniek Orye van Hogeschool PXL toe. “Vanuit PXL-Education willen we sportleerkrachten/sportbegeleiders afleveren zonder oogkleppen en begrip voor kinderarmoede en maatschappelijk kwetsbare jongeren door een attitudewijziging te genereren.”

“Na de vier namiddagen van PXL neemt onze Sportdienst samen met de vzw Arktos de begeleiding over en vinden er wekelijks op woensdagnamiddag buurtsportdagen plaats van 16 tot 17 uur”, vervolgt EL Ouakili. “We proberen daarbij zo veel mogelijk verschillende sportclubs te betrekken, zodat de kinderen dit jaar van zo veel mogelijk sporttakken kunnen proeven. Op die manier proberen we ook de netwerken tussen de verschillende sportorganisaties uit te breiden en te versterken. Voor de promotie zetten we onze buurtsportmobiel in. Deze rijdt vlak voor de start rond in de betrokken wijken.”

Verschenen

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be